👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, träff på texten

Skapad 2020-10-13 17:29 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Recept, spelregler, instruktioner, lekar... Inom detta arbetsområde i svenska kommer du lära dig hur du skriver en instruerande text. Du kommer lära dig hur den är uppbyggd och vilka delar den ska innehålla för att fungera på bästa sätt.

Innehåll

Instruerande text- Svenska, skriva

Syftet med instruerande text är att visa någon hur man gör något eller hur något fungerar.

Arbetsgång: Eleverna arbetar med läromedlet Träff på texten (digitalt och i fysisk bok) som berör de texttyper som ingår i kursplanen för svenska, berättande, instruerande, beskrivande och förklarande text. Just nu arbetar vi med instruerande text och lär oss om instruktioners uppbyggnad. Arbetsgången utgår från cirkelmodellen som stöttar eleverna på ett tryggt sätt för att utveckla deras läsande och skrivande.

1.      De får gemensamt lära sig syftet med texttypen. Analysera en text tillsammans med klassen. Arbeta med språklig uppbyggnad och språkliga drag.

2.      Arbete i par. Eleverna får läsa och analysera text tillsammans med en eller två klasskamrater samt arbeta med textens uppbyggnad och språkliga drag.

3.      Läsa/lyssna på 3 texter på sin egen nivå, öva på läsförståelse

4.      Gemensamt skrivande. Vi samtalar om och bedömer elevexempel. Planerar och skriver en text tillsammans. Vi bedömer en text tillsammans.

5.      Individuellt skrivande. Arbetar med ett tydligt syfte med sagan och en verklig mottagare (åk1). Eleverna planerar och skriver en egen text, bedömer texten samt arbetar med en multimodal text

Bedömning: formativ bedömning sker under arbetets gång. I slutet bedöms elevernas egenskrivna texter samt hur de arbetar med respons och kamratrespons.

Begrepp: Rubrik, lista, arbetsgång, logisk ordning, verb i imperativ, sambandsord

 

Mål:

·       Du ska kunna skriva texter som visar hur man gör något eller hur något fungerar

·       Du ska kunna dela in din text i rubrik, lista och arbetsgång samt ha med passande bilder,

·       Du ska kunna använda dig av sambansord och verb i preteritum eller i presens

·       Din instruktion ska ha en logisk ordning

·       Du ska kunna bearbeta din text efter respons

·       Du ska kunna ge och ta emot kamratrespons

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6