Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demander le chemin

Skapad 2020-10-13 18:04 i Maja Beskowskolan Umeå
Detta arbetsområde handlar om att kunna ta sig fram i en stad, alltså fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde handlar om att kunna ta sig fram i en stad, alltså fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.

Innehåll

Dans la ville

Detta avsnitt handlar om att kunna ta sig runt i en stad. Vi kommer att jobba med vad olika platser i en stad heter, beskriva var de ligger och förstå själv hur man tar sig dit.

För att nå målen för detta område krävs att du kan:

  • namnen på några platser i en stad, t ex bank torg, bio osv
  • fråga efter vägen till en plats
  • ge en vägbeskrivning till en plats
  • förstå en vägbeskrivning.

Arbetssätt:

Vi kommer under det här arbetsområdet inte jobba i boken utan vi  kommer att jobba med flashcard 

Läxa:

Läxan kommer att finnas i glosboken varje vecka!

Uppgifter

  • Skrivprov - vägbeskrivningar

Matriser

M2
Franska skriva

F
E
C
A
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Ditt ordförråd är ganska varierat och räcker för att göra dig förstådd i olika sammanhang.
Ditt ordförråd är varierat. Du använder ord och fraser som passar den aktuella uppgiften.
Innehåll
Innehållet är lite tunt.
Du uttrycker dig enkelt, kortfattat och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig utförligt, relativt sammanhängande och budskapet går fram.
Grammatik
Det går att förstå det du skriver även om det finns en hel del fel.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla meningar och gör dig till viss del förstådd.
Du skriver med enkla meningar och gör dig för det mesta förstådd. Du försöker binda ihop meningarna och lyckas ibland med detta.
Du skriver med enkla meningar och gör dig förstådd. Du försöker binda ihop meningarna och lyckas oftast med detta.
Syfte
Du följer till viss del uppgiftens instruktion även om några delar saknas.
Du följer till viss del uppgiftens instruktion.
Du följer uppgiftens instruktion.

M2
Franska tala

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Ditt ordförråd är ganska varierat och räcker för att göra dig förstådd i olika sammanhang.
Ditt ordförråd är varierat. Du använder ord och fraser som passar den aktuella uppgiften.
Innehåll
Innehållet är lite tunt.
Du uttrycker dig enkelt, kortfattat och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig utförligt, relativt sammanhängande och budskapet går fram.
Grammatik
Det går att förstå vad som sägs även om det finns en hel del fel.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Du använder flera grammatiska strukturer på ett korrekt sätt.
Flyt
Det finns ett visst flyt även om det märks att det fattas ord och uttryck.
Det flyter på bra även om det ibland blir pauser och talaren letar ord.
Du har ett bra flyt med få pauser och det låter säkert. Meningarna är långa och hänger ihop.
Uttal
Det går att förstå ditt uttal även om man får anstränga sig lite.
Det är lätt att förstå ditt uttal även om det blir lite inslag av andra språkmelodier.
Det är lätt att förstå ditt uttal och det låter som målspråket i både melodi och uttal.
Samtala
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen.
Du deltar aktivt i samtal. Du ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Du deltar mycket aktivt i samtal. Du både ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Strategier (t ex gester och frågor)
Du använder någon strategi vid behov.
Du använder några strategier vid behov.
Du använder strategier vid behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: