Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet/värdegrund v.41-44

Skapad 2020-10-13 18:40 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Social hållbarhet. Vi pratar om hur man är en bra kompis och hur man säger stopp till kompisen. Och att kroppen behöver röra sig för att må bra.

Innehåll

Livbojen/Kompassens Aktivitetsgrupp.

 

Varför

Läroplansmål

Vi tror att detta kan passa vår barngrupp utifrån deras intressen och behov. Vi vill att våra barn ska veta hur man är en bra kompis och hur man är mot varandra.

Vill vill att alla barn ska känna en grundtrygghet och att de ska känna trygghet och vara respekterade.

Vi vill lära barnen om social hållbarhet.

Vi vill ge barnen hjälpmedel att använda när de vill säga stopp.

Vi vill visa barnen att det finns olika känslor.

Vi vill ge barnen positiva upplevelser i att röra oss tillsammans ute/inne.

 

Vi vill att barnen ska se olikheter och våga säga det dem vill

-Förmågan att ta hänsyn till och att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

-Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället.

-Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde

-utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

-motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

-Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människa gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Språk, bilder, matematik, normer och värden, barnens delaktighet och inflytande. Hälsa och välbefinnande.

 

Var

(rum, plats, situation)

När vi har vår aktivitetsgrupp. Men självklart hela tiden. Detta är något vi jobbar med hela tiden. Inne eller ute. Även i barnens lek.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Kompisböckerna där vi diskuterar olika känslor och där vi pratar om känslor. Vi reflekterar tillsammans över vad som händer i böckerna.Vi sätter ord på olika känslor. Vi använder situationer som händer i barngruppen för att diskutera vad som händer från barnens perspektiv

Rörelse ute och inne för att vi  ska må bra  och hålla länge.

Sagor som handlar om värdegrundsarbetet

Vi kommer att vara lyhörda för vad våra barn säger.

Vi kommer att ge barnen hjälpmedel för att säga stopp och då kommer vi att låta  barnen måla varandras händer och de barnen som behöver hjälp kommer vi att hjälpa. De kommer att få välja sin egen stopp-bild att ha på sin stopp-bild.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

När

Tid för genomförande

I våra aktivitetsgrupper. Men självklart hela tiden i planerad undervisning men också när tillfälle ges i den fria leken eller ute.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Sofie och Mikkis har huvudansvaret.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

Vi har sett att de flesta har lärt sig säga stopp. Några barn använder det i rätt sammanhang. Några av de små säger stopp, men det provar det i olika situationer. De har fått med sig ordet stopp. När vi frågar barnen när man ska använda stopp så behöver man börja och hjälpa dem med vad man menar. T ex  man kan använda stopp när någon knuffas. Då säger barnen flera exempel.Vi har startat dagen med ett rörispass innan frukten. Vi ser att efter några gånger så deltar de små också.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: