Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KNACKA PÅ!

Skapad 2020-10-13 19:39 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi utforskar knacka på med hjälp av digitala hjälpmedel

Innehåll

Nuläge

Barnen är intresserad av böcker men har inte ro att sitta stilla så länge. Vi ska arbeta med språk, digitalisering och värdegrund.

Vi ska arbeta med boken ”Knacka på” denna termin samt nästa. 

Mål

Att väcka barnens intresse för boken och dess innehåll.

Öka barnens  medvetenhet kring matematiska begrepp, lägesord

Uppmuntra och utmana, utforska och upptäcka enkel teknik i vardagen med barnen. 

 

Syfte

Att väcka intresse för boken hos barnen. 

Träna samspel och kommunikation.

Ges möjlighet att upptäcka teknik i vardagen. 

 

Genomförande

En gång i veckan ska vi samlas och läsa knacka på.

Steg ett är att läsa boken, många gånger. 

Steg två är att sedan använda oss av appen knacka på för att projektera upp den i kuben. Vi ska använda oss av lådan med alla knacka på tillbehör och göra iordning ett rum i taget i kuben. Vi knackar på och kliver in i ett rum med saker som är bekanta från boken. 

Vi ska använda oss av musiken som hör till knacka på. 

Dokumentation

Vi använder oss av unikum, kort och korta filmer. 

Vi sätter in korten i pärmen som vi har på avdelningen som barnen har full tillgång till.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget ser till att det utförs medans det i vissa fall är mer individuellt.  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: