Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges politiska system (v2)

Skapad 2020-10-13 21:48 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vem bestämmer hemma hos dig? Hos vissa är det föräldrarna som bestämmer allt. Hos andra får även barnen vara med och påverka. I Sverige i stort gäller att alla som är vuxna och svenska medborgare får vara med och bestämma. I det här arbetsområdet får du undersöka hur det svenska politiska systemet är uppbyggt – från valsystem till vilka som styr landet samt hur EU fungerar. Dessutom får du undersöka de grundläggande tankarna bakom vårt politiska system.

Innehåll

Arbetsmaterial:

 • Ne.se - digitalt läromedel 
 • Övningar i klassrummet
 • Genomgångar på lektioner

 

Utvärdering av dina kunskaper kommer ske dels genom muntliga diskussioner och uppgifter under lektionstid, dels genom quiz och skrivuppgifter.  

 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

Beslutsfattande och politiska idéer​​

 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
 • Sveriges grundlagar
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen

 

Bedömning – Kunskapskrav från LGR 11

 • Ha kunskap om samhällsstrukturer.
 • Undersöka och beskriva samband.
 • Använda begrepp och modeller.
 • Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra. Beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter till påverkan.
 • Ha kunskap om demokratiska värden och processer. Resonera om rättigheter, skyldigheter och beslutsfattande.

 

Efter du har arbetat med detta arbetsområde ska du kunna-

- diskutera hur bildandet av regering påverkar demokratin

- förklara demokratiska processer i Sverige

- redogöra för hur samhället och individer kan påverkas av riksdag och regering

- redogöra för Sveriges administrativa och politiska indelning

Uppgifter

 • Hur styrs Sverige

 • Läsa, fundera, diskutera, skriva svar

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 8 - Sveriges politiska system

E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Kunskaper om politiska strukturer - uppbyggnad och struktur
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Föra resonemang om hur individer och samhällen kan påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Uttrycka olika ståndpunkter - resonera och argumentera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer
Föra resonemang om: demokratiska rättigheter och skyldigheter samt för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutfattande
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olikaformer för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: