Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillverka en Serveringsbricka.

Skapad 2020-10-13 22:51 i Söraskolan Österåker
I år 6 får du tillverka en serveringsbricka: Varför: Du övar de här förmågorna: Analysförmåga - du bedömer kvaliteten på din skål och snurra och ger omdömen om hur din arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar varför du gjort olika val. Kommunikativ förmåga - du berättar om ditt slöjdarbete i slöjddagboken och när du förmedlar dina idéer till mig. Begreppslig förmåga - du lär dig vad begreppen som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar och skriver. Metakognitiv förmåga - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram. Procedurförmåga - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper Hur /Arbetsgång:
Grundskola 6 Slöjd
Vi tillverkar delar till en serveringsbricka i furu/ MDF och sammansätter den med lim och skruvförband.

Innehåll

I år 6 får du tillverka en serveringsbricka i furu och MDF:

Varför:

 • Du övar de här förmågorna:

Analysförmåga - du bedömer kvaliteten på din skål och snurra och ger omdömen om hur din arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar varför du gjort olika val.

Kommunikativ förmåga - du berättar om ditt slöjdarbete i slöjddagboken och när du förmedlar dina idéer till mig.

Begreppslig förmåga - du lär dig vad begreppen som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar och skriver. 

Metakognitiv förmåga - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram.

Procedurförmåga - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper

Hur /Arbetsgång:

Elev klipper ut en pappersremsa som ska ha måttet 30 x 5 cm

Elev viker pappret på längden

Elev ritar ut gavel-formen på det vikta pappret och klipper ut formen som då blir gavel-mall

Elev sågar ut två bitar furuläkt med måtten 30 x 6 x 1,5 cm

Elev ritar av mallen på de två furubitarna och sågar formen med kontursåg

Elev raspar och filar de två gavelbitarna tillsammans i filklämman till rätt form

Elev mäter upp botten på antingen en MDF- eller furu-skiva. Längden på botten ska vara mellan 30-40 cm. Motivera val av längd och material.

Elev sågar ut (kapa)r skivan i vald längd och filar till sågade kanter.

Elev ritar ut linjer på bottenskivan med strykmått där det ska förborras för skruvar.

Elev ritar ut linjer på gavlar med strykmått där det ska förborras för skruvar.

Elev ritar ut kors där borrhålen ska vara på både botten och gavlar samtidigt så att skruvhålen kommer mitt för varandra.

Fler instruktioner kommer.

 

Bedömning:

Jag bedömer hur noggrann du är, hur du använder redskap och verktyg, att du tar ansvar för att komma framåt i ditt arbete, att du kan berätta om ditt slöjdarbete. Du blir bedömd i allt arbete du gör på lektionerna och det du berättar muntligt och skriftligt om ditt slöjdarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: