Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2020-10-14 07:14 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Helene, Jossi, Maia, Ullis

Vecka: 42  

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund 

Nyfikenhetsfråga: Vilka känslor intresserar barnen sig för?      

 

Barnets gör: De hjälper varandra, tröstar och löser problem för att hjälpa tillsammans för att göra varandra glada igen. De inkluderar varandra och ser till så att alla får vara med/ är med. Säger hej/ hej då när någon kommer eller går 

     

Pedagogerna tänker: Vi tänker att vi gör en kullerbytta utifrån vad barnen visat oss vi riktar fokus mot känslor men har med oss vad vårt vårt arbete med projektsagan Fia och djuren alla ska vara med har gett oss. 

     

Analys/sammanställning lärande: Vi har utifrån pedagogiska dokumentationer och reflektioner i arbetslaget sett att barnen är nyfikna och intresserade av känslor. Barnen sätter ord på sina känslor 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? 

Vi inventerar i vårt bibliotek, vi riktar fokus mot att arbeta mer med känslor. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: