👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i samspel med estetiska uttrycksformer

Skapad 2020-10-14 07:50 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi vill genom estetiska uttrycksformer låta barnen uppleva samt utforska matematik.

Innehåll

Mål:

Att varje barn får utforska samt uppleva matematik i en variation av skapande processer såsom lek, bild, rörelse, sång, drama och musik.

 

Erbjuda barnen en mångfald av material 

I aktiviteter utmana dem i matematiska begrepp och uttryck.

Metod: 

Varje barn ska få uppleva:

* färger

* antal

* lägesord

* turtagning

* samspel

* mönster

*  former

* sortering

i en variation av material. 

Hur:

Genom att spela spel, lägga pussel, måla/rita med en variation av färger, sortera material efter färger, former, storlek, antal mm,

Genom dans och drama få uppleva med kroppen storlek, antal mm. 

Använda ord som är matematiska som tex lägesord, antalsord, färger, mängdord, längdord mm. 

Vi pedagoger är aktivt närvarande/härvarande och hjälper barnen att få matematiska begrepp/ord 

 

När:

I de dagligt planerade aktiviteterna samt i spontana tillfällen när barnen visar intresse. 

 

Utvärderas december 2020 samt juni 2021. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18