Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensamt hjärta

Skapad 2020-10-14 08:17 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Vi gör handtryck för att bilda ett gemensamt hjärta för att skapa tillhörighet i gruppen.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Vi ser ett behov av att skapa gemenskap och tillhörighet i gruppen. Var tillhör jag och vilka ingår i min grupp.

 

2. Mål och syfte från läroplanen

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)... Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. (s.5)

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.... De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. (s.7) ur:  LpFö 18

 

3. Konkretisera mål

Vi gör handavtryck i form av ett hjärta för att tydliggöra vilka som  ingår i gruppen och vems hand är vems.

 

4. Förväntat lärande

Öka gemenskapen i gruppen. Barnen ser varandra och frågar efter varandra.

 

5. Metod

Förberedelse:

Vi gör ett stort hjärta av vitt papper. Vattenfärg, vatten och penslar

Undervisningssituation 1:

Vi sitter i stora rummet och tar ett barn i taget.

Barnet får själv välja färgen som hen vill måla med. Vi för diskussion om de olika färgerna.

Handen trycks på pappret.

Hjärtat hängs upp på väggen under tiden så att alla barn har möjlighet att se den och diskutera med varandra och oss pedagoger om händerna.

Undervisningssituation 2:

Vi samlar hela gruppen och diskuterar vem som har gjort vilken hand och vilken färg som barnet har valt.

 

6. Dokumentation

 

7. Resultat

 

8. Analys

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: