Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit 3, EE20

Skapad 2020-10-14 10:31 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
During this part of the course you will be writing a personal narrative and doing a small reading and listening test.

Innehåll

We will be reading a personal narrative by author Paul Auster, called Struck by Lightning. Afterwards, you will write your own personal narrative, a text written in first person where you write about an experience you had. Further instructions can be found below. You will write a draft which we will be giving each other feedback on. Then, based on that feedback, you will write the final text.

 

Also, we will be doing a small reading and listening test.

Uppgifter

  • Personal narrative

  • Listening test 1

  • Reading test 1

Matriser

Eng
English 5 - Writing

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Hur stor den språkliga variationen är
Begreppet varierat handlar om språkets omfång och bredd, ditt förråd av ord, uttryck och språkstrukturer och förmågan att använda dessa i tal och skrift. Syfte med variation i språket kan vara både att anpassa till olika genrer och att undvika att språket i en framställning blir monotont.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat,
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat
Hur tydligt skriven texten är
Begreppet tydligt handlar om precision i språket. Uttrycket beskriver hur effektivt du utnyttjar och organiserar det språk du har tillgång till för att framföra sitt budskap i tal och skrift.
relativt tydligt
tydligt,
tydligt,
Hur texten hänger samman och struktur
Sammanhängande handlar om grad av textbindning, medan strukturerat handlar om hela framställningens inre struktur och uppbyggnad. Uttrycket beskriver elevens förmåga att presentera budskap och ordna satser så att de bildar sammanhängande helheter i skrift.
och relativt sammanhängande
sammanhängande och relativt strukturerat.
sammanhängande och strukturerat.
I vilken mån texten har ett flyt
Här handlar det om hur lätt texten är att följa och förstå och i vilken grad struktur, meningsbyggnad och ordval bidrar till att hålla samman texten och göra den tillgänglig
Eleven kan formulera sig med visst flyt
Eleven kan även formulera sig med flyt
Eleven kan även formulera sig med flyt
I vilken mån texten är anpassad till syfte, mottagare och situation
Graden av språklig och innehållsmässig anpassning till syfte, mottagare och situation kan handla om val och användning av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket och språkområdet. Det kan också handla om anpassning av innehållet och språket efter läsarens förväntningar och förförståelse.
och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: