Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Hjortronstigen Samarbete och värdegrund

Skapad 2020-10-14 11:19 i Stadsskogenskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Från terminsstart tom höstlovet fokuserar vi på att träna samarbete och arbetar med vår värdegrund.

Innehåll

 

Syfte, generativ frågeställning 

 

Elevgruppen på Hjortronstigen har behov av att träna på att samarbeta för att kunna fungera ihop som grupp och samarbetsförmågan är viktig att ha med sig hela livet.

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,,

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras

 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: