Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor och värdegrundsarbete

Skapad 2020-10-14 12:24 i Västra Söderås förskola Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Denna planering belyser hur vi arbetar med känslor och värdegrundsarbete på avdelningen Trollet.

Innehåll

Nuläge

Att barn leker och hamnar i konflikter med varandra är något som sker dagligen i förskolan. Vi ser ett behov av att hjälpa barnen att kommunicera, sätta ord på, förstå varandra och lösa konflikter.  

Mål

Målet är att barnen ska få verktyg för att kunna uttrycka det dom känner, veta hur man löser konflikter och hur andra barn eller vuxna kan känna sig. 

Syfte 

Syftet med detta är att barnen ska få bättre förståelse för hur andra känner och sätta ord på sina egna känslor. Detta ska bidra till en tryggare barngrupp där alla kan känna sig respekterade och förstådda i sina känslor. 

Genomförande

 • Vi vuxna finns närvarande hos barnen och försöker tolka och sätta ord på det som händer, vad barnen känner och hjälper till att lösa konflikter när dessa uppstår. Vi lär barnen att säga "stopp" eller sätta upp handen om man inte vill. 

 • Vi sätter upp bilder på Babblarna som uttrycker olika känslor i sitt ansiktsuttryck. Dessa skapar diskussioner med barnen om vad Babblarna uttrycker för känsla och barnen kan själva peka på dessa som ett hjälpmedel för att uttrycka egna känslor när språket kanske inte räcker till. 

 • Bilderna med Babblarna har tillhörande Qr-koder som barnen kan skanna tillsammans med en vuxen. Till varje känsla ska det finnas en sång eller liten filmsnutt som är kopplad till respektive känsla. Detta för att förtydliga och förklara varje känsla på ett annat sätt. Dessa kan projiceras upp på väggen så flera barn kan titta samtidigt och även här kunna gå fram för att peka det dom vill uttrycka. Dessa bilder finna tillgängliga för barnen hela tiden. 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Sker löpande under gemensam reflektionstid. 

Ansvar

Hela arbetslaget. 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: