👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fysik/Teknik åk 7 v 45-51 HT-20

Skapad 2020-10-14 12:27 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Fysik/teknikplanering åk 7 - Värme, tryck, väder & klimat v 45-51 Läromedel: Bok Titano fysik: Värme och väder s 35-52, Tryck s 87-98 Digitalt läromedel: Ugglans NO Bedömning av: Prov, laboration och rapport samt inlämningsuppgift.

Innehåll

https://docs.google.com/document/d/1bOxmEW7qrEPES3dSExYTXfeRnOZUXv9enKbpKNe7AIo/edit

 

 

Fysik- och teknikplanering åk 7 - Värme, tryck, väder & klimat v 45-51 HT-20

Läromedel:

Bok Titano fysik: Värme och väder s 35-52, Tryck s 87-98

Digitalt läromedel: Ugglans NO

Bedömning av: Prov, laboration och rapport samt inlämningsuppgift.

 

v 45 Värme

Fysik:

Genomgång: Vad är värme?

Olika temeperaturskalor.

Hur påverkas materien av värme? 

Värmeutvidgning. 

Läs texten på s 36-38 och svara på frågorna på s 38

Här kan du läsa om olika temperaturskalor, hur materien påverkas av värme samt om värmeutvidgning: 

https://fysik.ugglansno.se/temperaturskalor/ 

https://fysik.ugglansno.se/aggregationsformer/

https://fysik.ugglansno.se/varmeutvidgning/ 

Extra: Läs s 47

Begrep att kunna: Smälter, kokar, kondenserar, stelnar, fast, flytande, gasform, utvidgar, smältpunkt, kokpunkt

Film och bilder: https://www.youtube.com/watch?v=T-840Glg7Q8 

 

Teknik:

Densitetslaboration.

Vi undersöker olika ämnen och beräknar deras densitet.

Alla fyller i labbrapporten som ligger i Classroom.

Här kan du läsa om densitet: https://fysik.ugglansno.se/densitet/ 

 

v 46 Värme

Fysik:

Genomgång: Vattens egenskaper.

Värmespridning; ledning, strömning, strålning.

Hur fungerar isolering?

Läs texten på s 39-40 och svara på frågorna på s 41

Här kan du läsa om värmespridning: https://fysik.ugglansno.se/varmespridning/ 

Extra: Läs s 48-49

Begrep att kunna: Ledning, strömning, strålning

Film: https://www.youtube.com/watch?v=7-ihQ881PVI 

Teknik:

Vi mäter volymen på olika föremål, samt beräknar deras densitet.

Alla fyller i labbrapporten som ligger i Classroom.

v 47 Väder

Fysik:

Genomgång: Hur fungerar vädret?

Läs texten på s 41-44 och skriv en sammanfattning om hur vädret fungerar.

Här kan du läsa om meteorologi och om olika väderfenomen: https://fysik.ugglansno.se/meteorologi/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-1/ https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-2/ 

Extra: Läs s 51

Begrep att kunna: Väder, klimat, meteorologer, högtryck, lågtryck, front, nederbörd

Skillnad på väder och klimat. https://www.youtube.com/watch?v=ChkuzgwVPo4 

 

Teknik:
Värmelaboration. Hur fort värms vatten upp?

Vi värmer upp vatten till 100 grader. Under tiden noterar vi temperaturen med jämna mellanrum i en tabell. Alla ritar sedan ett linjediagram som visar resultatet.

http://www.fysik.org/resurser/experiment-och-annat/fler-experiment/vaermelaera-med-en-doppvaermare/ 

 

v 48 Klimat

Genomgång: Vad är växthuseffekt och global uppvärmning?

Hur påverkar människan klimatet på jorden?

Läs texten på s 53-56 och svara på frågorna på s 55

Extra: Arbeta med frågorna på s 61

Begrep att kunna: Växthuseffekt, global uppvärmning, fossila bränslen, Golfströmmen

Film: https://www.youtube.com/watch?v=x0DSMH2GILc 

https://www.youtube.com/watch?v=94Kzvri0m38 

 

Repetition inför provet nästa vecka. Vi gör gemensamma anteckningar i Classroom, som du kan läsa på inför provet.

 

v 49 Prov

Att kunna till provet:

 • Hur påverkas materia av värme?

 • Hur rör sig molekylerna i de olika faserna; fast, flytande, gasform?

 • Övergångarna mellan de olika faserna; smälta, koka, kondensera, stelna

 • Hur värme kan spridas; strålning, strömning, ledning.

 • Hur vädret påverkas av temperaturskillnader i luften; Varm luft är lättare än kall luft. Den stiger därför uppåt och kall luft sugs in. Så uppstår vindar.

 • Vad växthuseffekt och global uppvärmning är.

 • Hur de här kunskaperna har påverkat människans livsvillkor.

v 49 Tryck

Genomgång: Vad är tryck? 

Trycket påverkas av ytan.

Enheter för tryck.

Vad är lufttryck?

Läs texten på s 103-106 och diskutera frågorna på s 106

Här kan du läsa om tryck: https://fysik.ugglansno.se/oversikt-tryck/ 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-luft/ 

Extra: Läs s 110-111

Begrep att kunna: Tryck, kvadratmeter, kvadratcentimeter, vakuum

Bild och film: https://laromedel.ne.se/material/reader/242/12704 

https://www.youtube.com/watch?v=yxeNnBum2TU 

Arbete med frågor i Classroom om tryck. Det du behöver veta för att kunna svara på frågorna, står i texterna i boken och i länkarna.

 

v 50

Genomgång: Övertryck och undertryck.

Tryck i vatten och vattnets lyftkraft.

Arkimedes princip.

Hur fungerar kommunicerande kärl?

Läs texten på s 107-109 och diskutera frågorna på s 109

Här kan du läsa om Arkimedes princip, tryck i vatten,  samt övertryck och undertryck: https://fysik.ugglansno.se/arkimedesprincip/ 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-vatten-2/ 

https://fysik.ugglansno.se/overtryck-och-undertryck/ 

Extra: Läs s 112-115

Begrep att kunna: Övertryck, undertryck, vattenlås, kommunicerande kärl, kapillärkraft.

Arbete med frågor i Classroom om tryck. Det du behöver veta för att kunna svara på frågorna, står i texterna i boken och i länkarna.v 51

Arbete med frågor i Classroom om tryck. Det du behöver veta för att kunna svara på frågorna, står i texterna i boken och i länkarna.Matriser

Fy Tk
Fysik - komplett, ny

E
C
A
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ny aspekt
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven för enkla resonemang kring resultat-ens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums upp-byggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att be-skriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Ny aspekt
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Tk
Teknik komplett

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Samt förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Resonemang om likheter och skillnader
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Idéer
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar och utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Förmåga att kunna resonera om teknik i samhället och teknikens utveckling.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Resonemang om förändringar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen