Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Tellus ht 20

Skapad 2020-10-14 12:30 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt skapande
Förskola
Att ge utlopp för sin kreativa förmåga med hjälp av kroppen och med olika material, t ex. bild, musik och sång, dans, digitala verktyg, drama, byggmaterial (sand, lego m.m.)

Innehåll

 

Var är vi?

Vi pedagoger uppmärksammar när skapandesituationer uppstår i den dagliga utbildningen och stimulerar och stödjer barnen under skapandeprocessen. 

 

Vart ska vi?

Utbildningen ska erbjuda barnen möjlighet att kunna förmedla sina erfarenheter, kunskaper, förmåga och känslor genom skapande och glädje. Barnen ska få möjlighet att känna sig stolta över det dem skapar.  

Hur gör vi?

 

 • Vi pedagoger har ett förhållningssätt som uppmuntrar barnen att tänka kreativt och som stödjer barnen i sin tillit till sin egen förmåga. 
 • Skapande aktiviteter kan ske såväl spontant av barnen och i planerad aktivitet.
 • Vi planerar månadsvis olika tema som vi vill erbjuda för att inspirerar barnen. Vi använder bildstöd att visa vad som är aktuellt.
 • vi har planerad utbildning med dans och rörelselek med musik där barnen får stort inflytande över musiken och dansen/rörelser. Det kan handla om att alla barnen rör sig fritt eller härmar rörelser barnen turas om att bestämma.
 • Vi pedagoger ska skapa en inbjudande miljö, som ska locka och öka lust för barnen att skapa. Materialet ska finnas tillgängligt för barnen för att självständigt eller med stöd av en pedagog kunna välja skapande.
 • Vid skapandesituationer är pedagoger närvarande, observerar och dokumenterar situationen (med kamera, iPad, film, text)

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: