👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa

Skapad 2020-10-14 12:32 i Öjersjö Brunn A fritidshem Partille
Det här är en exempelmall som du kan använda för att planera, genomföra och analysera aktiviteter på fritidshemmet.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Eleverna erbjuds och uppmuntras till rörelse för att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter.

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

Eleven ska förstå att det är viktigt att hitta en balans mellan aktivitet och vila. 

Eleven ska utveckla förmågan att delta, följa regler, samarbeta samt hantera konflikter som uppstår under aktivitet. 

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

En aktivitet inne (eller ute) i veckan där eleverna aktiveras genom rörelse i någon slags form. 

Vi kommer tillsammans planera fritidsgympan innan varje tillfälle och bestämma vad vi ska göra. 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Utvärdera både muntligt och skriftligt under tiden. 

Varför hat vi fritidsgympa?

Var ni delaktiga? 

Följde ni regler? 

Samarbetade ni? 

Hur löste vi konflikter som uppstod? 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 

Stödfrågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -