Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträning inför förskoleklass

Skapad 2020-10-14 13:20 i Högbergets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi upplever att barnen som ska börja i förskoleklassen behöver jobba med sin språkutveckling, dels ordförståelse och även grammatiken.

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

 

Barnen har svårt med det sociala samspelet  i barngruppen på grund av bristande språkkunskap.

De har också svårt att hänga med och förstå sammanhang i samlingar och olika gruppaktiviteter.

Vi upplever att de behöver jobba med ordförståelse och grammatik.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla svenska språket för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i förskoleklass på ett bra sätt.

Vi vill också att de ska känna sig trygga och känna glädje i att kunna kommunicera med de andra barnen  och med pedagogerna.

Barnen får då lättare att vara delaktiga i våra olika processer som utforskande , dokumentation och reflektion.

 

 

  


Hur gör vi?

Barnen kommer att ha gruppaktiviteter tre dagar i veckan inom ämnena : naturkunskap , skapande och språklekar.

Inom dessa ämnen kommer vi att jobba med olika kategorier såsom  substantiv, adjektiv, verb, prepositioner, pronomen och negationer.

Vi kommer att använda oss av olika skapande material, sånger, språklekar, rim, ramsor, sagor ,uppdragskort m.m

I våra dagliga rutiner kommer vi också att jobba med språkutvecklingen genom att samtala, benämna saker , prepositioner m.m.

Vi dokumenterar i barnens lärloggar och på vår dokumentationsvägg.

Pedagogerna gör egna dokumentationer för varje delmål som barnen uppnår.

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: