Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra energikällor och tekniska system

Skapad 2020-10-14 13:41 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Vi lär oss om energins oförstörbarhet och flöden, olika energikällor, förnybar och icke förnybar energi m.m.
Grundskola 6 Teknik Fysik
Vi ska under 4 veckor arbeta med tekniska system och våra energikällor.

Innehåll

Mål efter avslutat område

Du ska kunna:

       ge exempel på energikällor och deras påverkan på miljön, samt avgöra vilka källor som är förnybara och vilka som inte är det.

       hur olika komponenter samverkar i tekniska system som till exempel i din energikälla du kommer att arbeta med.

       hur rörliga delarna kan vara sammanfogade för att överföra och förstärka krafter.

 

       hur en motor fungerar och vilka komponenter som behövs för att bygga en. 


Arbetssätt:

Du kommer att:

       Grupparbeta kring olika energikällor.  

       Konstruera och utveckla en vindsnurra.

       Konstruera en liten elmotor.

       Tillsammans ha genomgångar och diskutera arbetet.

 

       Utvärdera och dokumentera arbetet. 

 

Kunskap:

Du ska efter avslutat område kunna:

       ge exempel på energikällor och deras påverkan på miljön, samt avgöra vilka källor som är förnybara och vilka som inte är det.

       hur olika komponenter samverkar i tekniska system som till exempel i din energikälla du kommer att arbeta med.

       hur rörliga delarna kan vara sammanfogade för att överföra och förstärka krafter.

       hur en motor fungerar och vilka komponenter som behövs för att bygga en.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur du:

       Arbetar med din energikälla, tolkar och hämtar information.

       Innehållet i ditt färdiga arbete och i din redovisning.

       Följer en instruktion, konstruerar och utvecklar en vindsnurra.

       Följer en instruktion och konstruerar en liten elektrisk motor.

       Utvärderar och dokumenterar ditt praktiska arbete med vindsnurran och elmotorn.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: