Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2020-10-14 14:45 i Nygårdsskolan Linköping
Religion
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Religion

Innehåll

Avsnitt 1

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet: Religion

 

Arbetsområde:

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Under 11 veckor kommer vi att arbeta med att lära oss om kristendomen, islam och judendomen.

Mål och syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner utövar sin religion och tro på olika sätt. Eleven ska även få utveckla en förståelse för andra religioner.  Eleven ska också träna på att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Det centrala innehållet som vi kommer att arbeta med är:

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur bibeln och dess innebörd, samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Beskrivande och förklarande texter, tex faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Följande kunskapskrav för år 3 i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
 • Beskrivande texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår.

I arbetsområdet ska du få lära dig om:

 • religionerna kristendom, islam och judendom och att upptäcka likheter och skillnader.
 • berättelser ur Bibeln.

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • beskriva och resonera om viktiga delar från religionerna kristendom, judendom och islam
 • kunna återge vad en berättelse från kristendomen handlar om.
 • Kunna samtala om de olika religionerna genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Söka information från faktatexter och skriva egna faktatexter.

Undervisning och innehåll

Vi kommer att läsa faktatexter om och berättelser som är viktiga i kristendom, islam och judendom. Vi kommer att se filmer om de tre religionerna. Vi har diskussioner i smågrupper om religionerna. Eleverna kommer även att skriva faktatexter om religionerna.

Begrepp:

Heliga byggnader, heliga skrifter, gudar, ledare, symboler, namnen på religionerna, namnen på utövarna, viktiga personer

Elevinflytande: 

Eleverna kommer bli erbjudna olika alternativ på arbetssätt tex: film, arbetsbok, läsa, skriva. I början av arbetsområdet frågas eleverna hur dem vill lära sig om de olika religionerna.

Utvärdering:

I vecka 6 kommer inblandad personal mötas och diskutera hur elevernas kunskaper utvecklats under arbetsområdet. 

                      

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: