Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering Humlan 20-21

Skapad 2020-10-14 15:04 i Ekens förskola Hofors
Förskola
Det här är en planering som innehåller enhetens utvecklingsområden. Arbetslaget lägger till sina egna utvecklingsområden och insatser från de senaste utvärderingarna. Arbetslaget skriver varje vecka ner sina reflektioner med stöd av "Reflektionsunderlaget". Arbetslaget skriver varje månad en analys med stöd av sina reflektioner och "Analysunderlaget" Alla lärloggar kopplas till den här planeringen.

Innehåll

Enhetens utvecklingsområden under året

-        Språket - Läslyftet är ett gemensamt fokusområde i kommunen. Det ska utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta till vara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk i olika former.

-        Systematiskt kvalitetsarbete - Vi behöver skapa nya rutiner för att samla och strukturera dokumentation så att den blir lättåtkomlig och användbar för alla och gynnar våra barn.

-        Den pedagogiska miljön - Vi behöver utveckla organisationen av rum, material och tid på ett sätt som ökar likvärdigheten och skapa en pedagogisk miljö som stöder undervisningen och det projekterande arbetet.

 

Arbetslagets utvecklingsområden och insatser under året

Mer användning av IKT (informations-och kommunikationsteknik) i undervisningen.

 

Bättre utnyttjande av reflektions-och planeringstid på måndagar. Låta projektet ta tid...Låt verksamheten ta tid.

 

Använda Unikum i större utsträckning. Lärloggar, planering etc.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: