Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering Solskiftesskolan

Skapad 2020-10-14 15:19 i Solskiftesskolan Österåker
Här är en mall för den pedagogiska planeringen för Solskiftesskolan.
Grundskola 4 – 9
Här är en mall för den pedagogiska planeringen för Solskiftesskolan

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

 

Rubrik: Ämne, årskurs, termin, år

 

Varför ska du lära dig om…?

Här beskriver du varför eleverna ska lära sig om ämnet i fråga.

Vad eleverna förväntas förstå, reflektera kring, redogöra för, etc.

 

Exempelvis:

Vi läser om ... för att du ska lära dig/förstå/kunna redogöra för ...

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Här skriver du i punktform vad eleverna förväntas lära sig.

  •  

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Här ger du en övergripande beskrivning för lektionsuppläggen. Exempel på innehåll under denna rubrik är: vilka läromedel eleverna ska använda sig av, var uppgifterna kommer finnas (lärobok, stenciler, classroom/ne.se/övrigt digitalt läromedel, etc.), om det kommer vara föreläsningar/genomgångar/diskussioner.

 

Glöm inte lägga till att: Skulle du missa någon lektion återfinns information/uppgifter/instuderingsmaterial på google classroom/hos läraren/via mail, etc.

 

Hur ska du examineras? 

Dina lektionsuppgifter bedöms via aktivt deltagande i diskussioner/avslutande prov/uppgifter etc.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: