👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskande av närmiljön

Skapad 2020-10-14 21:13 i Nybble förskola Flen
Förskola
Att få intresse och förståelse för skog och natur, djur och växter samt få utmaningar i sina motoriska färdigheter.

Innehåll

Tidsstart/period:

Startar HT -20 och fortsätter under VT-21

2 gånger i månaden är målet att det ska bli av, i första hand torsdagar men dagen kommer vara lite flexibel för att det ska finnas möjlighet att bli av.

Ansvarig för planeringen:

 Personal

Ansvarig för undervisningen/ aktiviteten:

 Personalen på Björken 

 

Barngrupp: 3-6 barn vid varje tillfälle. I första hand ska de äldsta av de yngsta barnen få göra detta återkommande men målet är att alla barn ska få ha deltagit vid ett tillfälle denna termin.

Material som behövs: I början kommer vi inte ta med något material att använda eller utforska med i skogen, utan använda naturmaterial vi hittar där.

Nulägesbeskrivning: Barngruppen består av 14 barn i dagsläge. Barnen har tidigare mestadels varit på förskolans gård och lekt. Vi har även sett att barnens motoriska utveckling skiljer sig en hel del mellan barnen.

 

Beskrivning av aktivitet:

Vi vill börja gå utanför förskolans gård för att vidga barnens vyer, detta kommer vi att göra genom att gå iväg till skogen, till skogspark/lekpark eller genom promenad.

I skogen kommer barnen få bekanta sig med skog och mark. Barnen kommer tillsammans med oss vuxna utforska skogen och de olika naturmaterial vi möter. Vi kommer också att undersöka och uppmärksamma det som barnen intresserar sig för. Barnen kommer att få använda sig av flera olika sinnen för att få uppleva skogen.

Att på ett lekfullt sätt väcka barnens nyfikenhet för natur, skog och djuren vi har i våra skogar och deras liv.

Barnen kommer också att få röra sig i skogen och där utmanas att kunna ta sig fram och då ges tillfälle att träna på sin motorik under tiden de tar sig fram i naturens ojämna terräng.

 

Syftet med undervisningen/aktiviteten är att:

Att barnen ska få möjlighet att utforska närmiljön utanför förskolan.

Att barnen först får bekanta sig och vara i skog och natur. För att sedan kunna skapa sig en relation till skogen och naturmaterial med flera av sina sinnen.

Att vi kommer att prata mycket om djuren som lever där och andra djur som inte finns i våra skogar då vi sett ett stort intresse av djur hos barnen.

Att barnen ska få öva på sin grovmotorik i skog och mark, här finns möjligheten att alla barn utmanas utifrån där barnet befinner sig i sin grovmotoriska utveckling och då öka sina motoriska färdigheter.

I denna aktivitet kommer vi personal även hela tiden arbeta medvetet, vid promenaden, i skogen och utforskandet i naturen, med språket genom att vi pratar/samtalar med barnen om det vi ser och benämner olika saker. Även föra in matematiken så mycket som möjligt, detta kommer att ske bland annat genom att vi pratar om olika prepositioner, hur olika naturmaterial ser ut, känns och även olika storlekar och mått på naturmaterial, samt leka lekar som exempelvis kurragömma.   

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18