👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, kraft och friktion

Skapad 2020-10-15 07:28 i Anneroskolan Helsingborg
Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation och friktion under detta arbetsområde.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det?

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga


- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, hastighet, friktion o.s.v.

- visa att du kan använda begreppen.

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du i framtiden kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor).

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • kunna förklara vad friktionskraft är genom och ge exempel.Arbetsform och grupper

 

 

 • Vara med på genomgångar och diskutera
 • Förklara olika begrepp 
 • Vara delaktig i undersökningar och skriva hypoteser och slutsatser
 • Grupparbete

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6