👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekts holk

Skapad 2020-10-15 07:28 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Samarbete mellan Naturskyddsföreningen slöjden och NO, Sv Bygga holk, en tävling lokalt och centralt, besök av Naturskyddsföreningen Skriva motiveringar för din holk till tävlingen
Grundskola 4 Svenska NO (år 1-3) Slöjd
I samarbete med Naturskyddsföreningen, Sl, NO och Sv så ska ni bygga insekts holkar som ska vara med och tävla först lokalt på skolan och sen mot andra skolor i kommunen.

Innehåll

Insekts holk/hotell

 

Insekter har en livsnödvändig funktion de pollinerar växter så att de kan bilda frukt, grönsaker, raps, vete, korn, havre mm. så att vi kan få mat.

Vi människor städar och skövlar naturen så att insekternas naturliga boställen inte finns kvar därför behöver vi återställa balansen genom att bygga och sätta upp holkar.

Din/er uppgift är att utifrån en idé rita och sen bygga ett insekts hotell.

Ni kommer få besök av Naturskyddsföreningen på NO lektionen och få mer kunskap om insekter och miljöarbete.

Eftersom vi kommer vara med i en tävling är det vissa kriterier vi måste uppfylla (regler)

Du ska bygga en holk som fungerar för insekter så du behöver ta reda på hur de vill bo, det gör vi på slöjden och vid besöket av Naturskyddsföreningen på NO lektionen.

Du ska tänka på miljön, hållbar utveckling och vilken typ av material som kan vara bra vi diskuterar det på slöjden och NO.

Du ska skriva en motivering till holken inför tävlingen på svenska lektionen

Elevmaterial sept 2019.pdf

 

Uppgifter

 • Bygg en Insekts holk

 • Bygg en Insekts holk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6