👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa åk 5

Skapad 2020-10-15 08:41 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 5 Biologi
Kroppen är fantastisk! Det är spännande att utforska människan. Dessutom är det lätt, Alla har ju en kropp! Det är viktigt att du vet hur din kropp fungerar så att du själv kan påverka ditt eget välbefinnande!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syfte

Syftet med arbetet är att lära sig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på ett bra sätt. Vi tar reda på vad som är bra för kroppen samt vad som kan skada vår kropp. Ett syfte är också att förvalta elevernas nyfikenhet och fascination för kroppen och att söka svar på många av de frågor som eleverna har.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdet

Det här kommer du få lära dig

 

 •  känna till hur cellen, skelettet och musklerna är uppbyggda samt funktion och skillnaden mellan olika leder
 •  förstå hur olika kroppsdelar fungerar och samverkar med varandra
 • känna till hjärtats, levern, njurar, huden, blodets funktioner, uppbyggnad och olika delar
 • känna till matspjälkningskanalens delar och vad som sker i de olika delarna
 • känna till hjärnans olika delar
 • känna till hur nervsystemet fungerar
 • känna till luftvägarnas olika delar och vad som händer i kroppen när man andas
 • känna till om våra sinnen
 • känna till flera ämnen som påverkar kroppen negativt för vår hälsa
 • känna till om människans pubertet
 • att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten och aktivt arbeta med studieteknik vid genomgångar och film.
 • kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen

Så här kommer vi att arbeta.

 

 • Tolkning och granskning av information med koppling till människokroppen,
 • Vi kommer att se film och filmklipp om kroppen
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.Studieteknik.
 • Vi kommer arbete i grupper som blir expertgrupper. 
 • Muntliga genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Muntlig redovisning i expertgrupperna. 

 

 

 

Det här kommer vi att bedöma

 • din förmåga att delta aktivt på lektionerna.
 • din förmåga att föra anteckningar till film och gemensamma genomgångar.  
 • din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan beskriva dessa samt se samband mellan dessa.
 •  din förmåga att resonera och argumentera om kroppen, hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.

 • din förmåga att aktivt delta inom din expertgrupp.
 • din förmåga att redovisa tillsammans med din expertgrupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2 Kunskapskravet för årskursen
Nivå 3
Faktasökning
 • Bi  E 6
Du försöker söka den fakta du behöver i material du fått med hjälp. Du svarar på frågor och skriver enkla faktatexter med stöd.
Du kan söka den fakta du behöver i några böcker. Du kan söka fram rätt information för att svara på frågor och skriva enkla faktatexter med viss hjälp.
Du söker den fakta du behöver i olika böcker och på nätet genom att använda register och innehålls- förteckning. Du tar fram rätt information för att svara på frågor och skriva enkla faktatexter.
Diskussioner
 • Bi  E 6
Du är med vid genomgångar och grupparbete och kommer ibland med enkla förslag på hur olika arbetsuppgifter kan genomföras.
Du deltar vid genomgångar och grupparbete och kommer med olika förslag på hur arbetsuppgifter kan genomföras genom att delta i diskussioner.
Du är aktiv vid genomgångar och grupparbete och kommer med kreativa förslag på hur olika arbetsuppgifter kan genomföras genom att aktivt delta i diskussioner.

Nivå 1
Nivå 2 Kunskapskravet för årskursen
Nivå 3
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Du vet var några av kroppens organ finns och kan på ett enkelt sätt beskriva vilken funktion de har.
Du vet var de flesta av kroppens organ finns och kan beskriva ganska tydligt vilken funktion de har.
Du vet var de flesta av kroppens organ finns och kan på ett tydligt sätt beskriva vilken funktion de har och hur de samverkar med varandra.
Ord och begrepp
Använda för årskursen anpassade begreppen
 • Bi  E 6
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp slumpartat
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.