Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-10-15 09:00 i 093221 Förskolan Grönkullen Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema: Utforskar rörelse med olika material och kopplar ihop olika vetenskapliga termer som friktion, acceleration, gravitation, lutande plan med mera.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: 

Det vi märker är att de är intresserade av rörelser i olika uttryck och miljöer.

Pedagogerna på Grodan utgår från barnens intresse. När det kom nya leksaker så hände det något med barnen, det gick runt med bilarna och körde de på olika underlag.

De började självmant att utforska gravitation och det lutande planet.

 

 

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

 

Delmål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och
 •  

 

 

 

Exempel på litteratur:

Mix kör - Malin Lilja

Halvan här kommer nya polisbilen - Arne Norlin Jonas Burman

Mulle Meck maskiner i stan - George Johansson Jens Ahlbom

Den gula barnkammarboken

Vi kommer även att kontakta biblioteket för mer tips.

 

 

Arbetssätt: 

Matematik - Låta barnen utforska storleken på föremålen som de stoppar i röret.

Fysiks aktivitet - Leta upp olika lutande plan utomhus och känna dragningskraften. Leka olika bollekar.

Naturvetenskap och teknik - Vi vill utmana barnen med gravitation, lutande planer, ballonger, acceleration samt programmering.  

Skapande - här vill vi låta barnen måla med bilar, bollar och andra saker i rörelse. Dansa med till exempel sjalar och till projektorn. 

Normer och värden - kompislekar, strukturerade lekar, turtagning, valmöjligheter.

Språk - benämna rörelserna, använda de vetenskapliga termerna. Böcker, TAKK- GAKK. 

Lutande plan- Miljön är berikad av olika lutande plan. Till exempel ett rör som sitter fast i en stol. Barnen får själva testa sig fram vad som kan åka genom röret och vad som fastnar eller inte får plats.

 

 

Exempel på lek:

Leka att vi är bilar och har rock-ringar som ratt. Barnen som behöver sitta i vagn får köra sittandes med en pedagog som kör vagnen. 

Springa upp och ner på lutande plan utomhus. Det kan vara ute på kullen eller på gården.

Köra upp och ner på bilbanan med olika bilar eller andra föremål.

 

 

Reflektion:

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Finns det något som vi kan utveckla?

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys:

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: