Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1B

Skapad 2020-10-15 10:27 i Ess-gymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matematik
När Fantomen räknar matte står blixten stilla.

Innehåll

Vi lämnar matteboken och går över till att arbeta med gamla nationella prov. 

Vi börjar med Exempelprov 2017. 

Översikt matematik Bruno

Aritmetik – Om tal

Procent

Algebra

Geometri

Sannolikhetslära och statistik

Grafer och funktioner

Naturliga tal

Beräkning av andelen i procentform

Uttryck

Omkrets och area

Enkla slumpförsök – Inledning

Koordinatsystem

Räkneordning

Beräkningar då vi vet procentsatsen

Vad menas med en ekvation?

Areaenheter

Den klassiska sannolikhetsmodellen

Formel, värdetabell och graf

Primtal och delbarhet

Procent utan räknare

Att lösa ekvationer

Omkrets och area av en cirkel

Experimentiella sannolikheter

Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp

Tal i decimalform

Promille och ppm

Ekvationer med flera x-termer

Volymenheter

Försök med två föremål

Proportionalitet

Multiplikation och division med tiondelar och hundradelar

Förändringsfaktor

Kvadrater och kvadratrötter

Volym

Träddiagram

Grafritande räknare

När används negativa tal

Fler procentuella förändringar

Ekvationen

Begränsningsarea av rätblock, cylinder och klot

Beroende händelser

Linjära funktioner

Addition och subtraktion med negativa tal

Förändringar och jämförelser

Beräkningar med formler

Vinklar och vinkelsumma

Komplementhändelse

a

Multiplikation och division med negativa tal

Problemlösning

Ställa upp och tolka formler och uttryck

Geometri och bevis

Vad handlar statistik om?

Exponentialfunktioner

Hur stor andel?

Procentenheter

Lösa ut formler

Implikation och ekvivalens

Tolka tabeller och diagram

Potensfunktioner

Förlängning och förkortning

Ränta

 Olikheter

Pythagoras sats

Medelvärde och median

Grafisk lösning

Addition och subtraktion av bråk

Amortering

Problemlösning

Likformighet och skala

Rita diagram med kalkylprogram

Olika matematiska modeller

Vad menas med ?

Avgifter

Uttryck och ekvationer med parenteser

Mönster och symmetrier

Vilseledande statistik

Diagnos 6

Några potenslagar

Index

Faktorisera

Diagnos 4

Diagnos 5

 

Grundpotensform

Diagnos 2

Ta bort parenteser

 

 

 

Enhetsbyten

 

Beskriva, troliggöra och bevisa

 

 

 

Prefix

 

Diagnos 3

 

 

 

Talsystem med olika baser

 

 

 

 

 

Avrundning och värdesiffror

 

 

 

 

 

Överslagsräkning

 

 

 

 

 

Tillämpningar

 

 

 

 

 

Problemlösning

 

 

 

 

 

Diagnos 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan matematik Bruno

 

 

 

Bruno gör diagnosen på respektive kapitel. Efter rättning av Anna repeterar han det han behöver träna mer på.

 

Grön markering betyder att Bruno är klar och att han är godkänd på momentet.

 

Kapitel

Diagnos

Träna mer på

Kapitel 1 – Aritmetik – om tal

s. 73

Grundpotensform – s.49

Olika talbaser – s. 56

Kapitel 2 – Procent

s. 123

Index s. 116-119.

Kapitel 3 – Algebra

s. 181

 

Kapitel 4 – Geometri

s. 239

 

Kapitel 4 – Sannolikhet och statistik

s. 291

 

Kapitel 5 – Grafer och funktioner

s. 343

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: