Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik - geometri

Skapad 2020-10-15 11:58 i Musiklådan Grundskolor
Planeringen utgår från att vi kommer arbeta med boken Matte direkt borgen 4a. Den här planeringen kommer vi följa samtidigt som vi arbetar med kapitel 3.
Grundskola 4 Matematik
Den här delen av arbetsområdet handlar om Geometri. Vi kommer att repetera och lära oss nya geometriska objekt. Vi ska också lära oss om hur man mätte längd förr i tiden och hur vi gör nu. När vi mäter använder vi oss av de vanligaste längdenheterna; meter, decimeter, centimeter och millimeter. Vi ska lära oss hur man mäter figurers omkrets.

Innehåll

Matte/ Geometri

Den här delen av arbetsområdet handlar om geometri.

Vi ska repetera  och gå igenom nya geometriska objekt . Dessa kommer vi att rita och bygga.


Vi kommer att jämföra hur man mätte längd förr i tiden och hur vi gör nu. 

Vi kommer att mäta olika föremål samt träna på att uppskatta längd och bredd. Då använder vi oss av de vanligaste längdenheterna meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Vi ska träna på att rita sträckor.


Arbetsområdet avslutas med att vi går igenom hur man räknar ut  olika figurers omkrets. 

 

Konkretiserade mål

När du har arbetat med den här delen av arbetsområdet bör du kunna :

 • kunna något om hur man mätte längder förr
 • kunna mäta och rita sträckor
 • kunna uppskatta och mäta längd
 • kunna växla mellan olika längdenheter
 • Känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
 • kunna räkna ut enkla figurers omkrets

 

 

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas inom följande områden:

 • Deltagande
 • Provresultat
 • Läxförhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4

Taluppfattning
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag kan förstå vårt talsystem
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan ordna tal efter storlek
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Jag vet hur lilkhetstecknet används.
Jag kan använda addition och subtraktion när jag löser textuppgifter.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-1000
Geometri
Jag kan mäta och uppskatta längd i meter, centimeter och millimeter.
Jag kan växla mellan olika längdenheter.
Jag kan känna igen och kan namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
Jag kan mäta och rita sträckor.
Jag kan rita rektanglar och kvadrater med givna mått.
Jag kan räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation & division
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag kan multiplicera ental, tiotal och hundratal. Tex: 5x6 5x60 5x600
Jag kan använda kort division.
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan använda multiplikation och division när jag löser textuppgifter.
Tabeller, diagram, tid & temperatur.
Jag kan hämta uppgifter ur tabeller.
Jag kan ordna fakta i en tabell.
Jag kan rita ett stapeldiagram.
Jag kan läsa av stapeldiagram.
Jag kan hela analoga klockan. Jag kan avläsa temperatur.
Jag kan hela analoga & digitala klockan. Jag kan förkortningar för enheter som handlar om tid. Jag kan avläsa skillnader i temperatur.
Bråk
Jag kan läsa av och skriva bråk. Ex. en halv, en tredjedel, en fjärdedel, en femtedel.
Jag vet hur många delar det går på en hel.
Jag kan storleksordna bråk. Ex. en femtedel, två femtedelar, fyra femtedelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: