👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans ÅK 6

Skapad 2020-10-15 12:56 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du ska lära dig en modern dans uppdelad i 5 block/turer. Dansen finns i Classroom under Idrott och hälsa. Dansen gör du tillsammans med 3 eller 2 kamrater. Du ska arbeta med dans under v.42-45 ev. 46.

Innehåll

Dans och rörelse

 

Arbetsområde: Dans 

Vilka långsiktiga mål hämtade från läroplanens kap 2 (övergripande mål och riktlinjer) ska undervisning syfta till?

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har en utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Vilka förmågor, hämtade ur kursplanens syftetext, ska undervisningen inriktas mot?

 • Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Vilket är det centrala innehåll som undervisningen kommer att utgöras av?

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Arbetssätt och arbetsformer

 • Lektion 1: Gå igenom steg för steg och varje block/tur.  Ni kommer även att få se en video där ni kan se dansen ni ska framföra. Den kan ni se på Classroom under Idrott och Hälsa.
 • Lektion 2: Repetera (steg och block/turer) och träna på dansen.
 • Lektion 3: Repetera och träna på dansen. (Ev bedömning)
 • Lektion 4: Bedömning

Bedömning:

 • Hur du anpassar dina rörelser samt takter och rytmer.
 • Hur du försöker dansa och delta på lektionen.
 • Att du i grupp kan utföra dansen och att du kan samarbeta.

Orange: Du deltar vid alla danser. Du deltar på en enkel nivå. Du rör dig på dansgolvet, men din koordinationsförmåga kan utvecklas så att rörelserna görs i takt till musiken. Du försöker anpassa dina rörelser till musiken. När du tappar koreografin har du ibland svårt att finna takt och rytm för att komma in i dansen igen.

Gul:  Du rör dig relativt väl på dansgolvet och utför alla rörelser. Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Tappar du koreografin hittar du oftast tillbaka i koreografin. 

Grön: Du anpassar dina rörelser mycket väl till takt och rytm. Du rör dig koordinerat på dansgolvet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Dans

🟠
🟡
🟢
Anpassar rörelser
Anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Gör de flesta rörelserna rätt, under en längre stund.
Anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Gör de flesta rörelserna rätt under hela aktiviteten.
Anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Gör de flesta rörelserna rätt under hela aktiviteten.
Anpassar takt och rytm
Håller takt och rytm under en längre stund.
Håller takt och rytm större delen av tiden.
Håller takt och rytm under hela aktiviteten.