👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO ht-20 v. 43 - 51

Skapad 2020-10-15 13:31 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse. Miljöfrågor utifrån elevens vardag.

Innehåll

Centralt innehåll

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Tidslinjer, begreppen dåtid, nutid och framtid.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Förmågor att utveckla

Du ska ges förutsättning ar att utveckla din förmåga att 

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utveckla kunskaper om hur historiska sammanhang och hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans levnadsvillkor.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa i läroböcker och jobba med stenciler.

Vi kommer att se filmer som vi reflekterar och diskuterar kring. 

Vi kommer även att bygga upp ett samhälle som förändras över tid och diskutera samspelet mellan naturen och människan.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur samtalar kring samspelet mellan natur och människa/samhälle och miljöfrågor.

Du kommer även att bli bedömd i hur du resonerar kring människans levnadsvillkor under olika perioder, resonemang om forntiden och förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige. 

Dessutom blir du bedömd i hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp i resonemanget.