👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fem sinnena

Skapad 2020-10-15 13:47 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Vi kommer att arbeta med TEMA sinnena, där vi utforskar och medvetandegör våra fem sinnen genom olika övningar.
Grundsärskola F – 1 Verklighetsuppfattning
Vi kommer att arbeta med kroppens fem sinnen: känsel, syn, hörsel, smak och lukt. Vi utforskar ett sinne i taget genom olika övningar och uppgifter. Detta arbete kommer vi att dokumentera genom experiment och bild.

Innehåll

Förmågor

Att uppleva med alla sinnena.

Detta ska du lära dig

När vi har jobbat klart med  tema sinnena ska du veta att vi hör med öronen, ser med ögonen och smakar med munnen. Du ska även ha deltagit när vi har arbetat med känsel och lukt på olika sätt.

 

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med tema sinnena under 10 veckor. Vi koncentrerar oss på två sinnen per vecka.

Vi startar vi med sinnet smak där vi smakar på olika saker.

Vi kommer att luktar på olika saker i burkar bland annat.

Vi kommer att jobba med synen, Vad ser vi på bilden?

Vi kommer att jobba med hörsel och använder oss av olika ljudklipp som vi kopplar ihop till rätt bild. Vi gör ett eget hörselmemory.

Vi kommer att jobba med känsel och ha känselövningar, med bl a känselpåse/känselballonger. Vi skapar en känseltavla.

Kunskapskrav

 Syn - du ska veta att man ser med ögonen

 

 

Hörsel - du ska veta att man hör med öronen

 

Smak - du ska veta att man smakar med munnen

 

Lukt - du ska veta att man luktar med näsan.

 

Känsel - du ska veta att man känner med hela kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3