👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition och styrka med egna reflektioner åk 6

Skapad 2020-10-15 13:41 i Hammars skola Kristianstad
Eleverna arbetar med kondition och styrka. De kommer att samtal om sina upplevelser kring aktiviteten kopplat till t.ex. dynamisk och statisk styrka.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Ni kommer arbeta med kondition och styrka v 45-48. Ni kommer att få besvara frågor i slutet av varje lektionspass så till varje idrottslektion ska ni ha med er chromebooks.

Innehåll

 

Arbetsprocess och lektionstid

Ni kommer att erbjudas fyra olika träningspass på lektionerna. Ni har med chromebooks till varje lektion. I slutet på lektionen ska ni besvara frågor kring det som ni har upplevt. På den första lektionen tittar vi på en del begrepp tillsammans. Dessa uppgifter kommer ni få i Classroom. När vi haft sista lektionen så kommer ni få ett litet test där ni ska värdera och motivera era upplevelser i form av hur, varför samt göra olika jämförelser kring det som ni har upplevt på lektionerna. 

Lektion 1 - Introduktion och konditionspass       Lektion 2 - Kondition (box)

Lektion 3 - Statisk styrka                                    Lektion 4 - Dynamisk styrka  

Lektion 5 - Svara på frågor och samtal kring vad ni har upplevt under dessa fyra lektioner.  

 

Bedömning

Se matrisen nedan för att se mer konkret bedömning i förhållande till det som vi arbetar med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Kondition och styrka med egna reflektioner

Kondition och styrka med egna reflektione

E
C
A
Kondition och styrka
Jag har deltagit på konditions och styrkalektionerna och har besvarat frågorna som ligger i Classroom.
Jag har försökt att förklara samt motivera svaren på frågorna med egna tankar.
Jag har förklarat, motiverat svaren på frågorna med egna tankar. I mina svar har jag förklarat och motiverat på ett ingående sätt (många egna tankar kopplat till det som vi har arbetat med)

Idh
Egna upplevelser och förebygga skador

E
C
A
Samtala om aktiviteten, hälsa och förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter