👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstider åk 1

Skapad 2020-10-15 14:11 i Kulltorpskolan Kristianstad
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Under läsåret kommer vi arbeta med tema årstider i omgångar. I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen och hur påverkas djur och natur under de olika årstiderna? Vi firar olika högtider under året och har olika traditioner.

Innehåll

 

 

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta veckans dagar och dess ordning.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska känna till hur djur och natur påverkas av de olika årstiderna.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Du ska kunna berätta om några berättelser ur bibeln som har med högtiderna att göra.

 

Arbetssätt

     

 • Vi kommer att prata om dag, vecka, månad och årstid.
 • Du kommer att få ta del av fakta genom film, genomgångar,experiment, texter och bilder.
 • Du kommer att få fakta om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att få arbeta mer med några typiska tecken för varje årstid.
 • Vi kommer att prata om hur naturen och djuren påverkas vid varje årstid.
 • Du kommer att få fakta om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att undersöka naturen omkring oss.
 • Vi sammanställer arbetet i en temabok.

 

Bedömning

Vi bedömer dina kunskaper utifrån diskussioner och observationer under arbetet med temat.

Självskattning sker efter varje arbetsområde under temats gång.

Arbetsområde 1: "Hösten" (ht-2020)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3