👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 6

Skapad 2020-10-15 14:13 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi arbetar med garnteknik: stickning. Eleverna övar tekniken, planerar sitt arbete, tillverkar en stickad sak och utvärderar slöjdprocessen.
Grundskola 6 Slöjd
1. 4 tekniker: Broderi (bundet och fritt) tygtryck, applikation. 2. Garnteknik i form av att virka eller sticka, tova el makramé. 3. Jobba med maskinsömnad; fritt val.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleven

 • kan presentera idéer för slöjdarbeten.
 • visar kreativitet (skapar, löser problem).
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg.
 • genomför arbeten
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång.
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro.

Undervisningen

Vid uppstart av det nya arbetsområdet sker genomgångar i helgrupp. Därefter blir undervisningen individanpassad så att varje elev ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper så bra som möjligt. Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleverna lär sig också historik om tekniken.  Varje elev gör sin egen planering där vi går igenom olika begrepp som används och efter färdigt resultat görs en utvärdering. Eleverna får möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.

Bedömning

 • Hur eleven hanterar de olika momenten

 • Hur eleven under och efter arbetets gång muntligt eller skriftligt kan beskriva de olika momenten i slöjdprocessen.

 • Hur eleven motiverar och utvärderar sina val av färg och form.

 • Helhetsintrycket av slöjdalstret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i Slöjd åk 4-6 Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé/Planering
Jag har en idé och berättar om den.
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbeten.
Jag använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbeten.
Jag väljer färg och form.
Jag visar intresse för material, färg och form. Jag tänker på hur jag använder materialet.
Jag väljer material, färg och form och förklarar mina val med tanke på utseende, funktion och miljö.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan följa en instruktion eller arbetsbeskrivning,
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster, arbetsbeskrivningar.
Jag har provat på olika sätt att arbeta på.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag har provat olika enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett bra och säkert sätt.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats.
Jag tar ansvar för mitt arbete, slöjdsalens saker och vaktjobb.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna.
Jag tar ofta egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag har gjort.
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan skriva en redovisning och förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.