👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Personal Hero

Skapad 2020-10-15 14:21 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 9 Engelska
A presentation about a hero.

Matriser

En
My hero

F
E
C
A
Formulera sig i tal
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig anpassat
  • En  C 9
  • En  A 9
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Välja & använda material
  • En  E 9
  • En  C 9
  • En  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.