Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, vad är teknik?, f-klass, 20/21

Skapad 2020-10-15 14:19 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F Teknik
Teknik finns och används överallt, men varför är teknik så viktigt och hur kan vi beskriva teknik? Genom att undersöka tekniska föremål i vår vardag tar vi reda på det.

Innehåll

Period

 

Arbetsområdet innehåller 4st lektionspass. 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Lärares observationer av eleven i praktiska moment.

 • Lärares observationer av elevernas samtal i mindre grupper.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 • Eleven ska känna till vad teknik är; teknik är någonting som människan har uppfunnit för att lösa ett problem. 

 • Eleven ska kunna beskriva vanliga tekniska föremål, hur de fungerar och är uppbyggda. 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 • lek
 • laborativt
 • samtal

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Muntlig feedback vid varje moment.

Uppgifter

 • Lektionsinnehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: