👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor i världen

Skapad 2020-10-15 14:40 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 SO (år 1-3) Svenska Matematik Engelska NO (år 1-3)
Under v.45-48 kommer Vårfru- och Apelskolan arbeta med temat "Sagor i världen". Häng med din fadder ut på en tur i världen och hitta din sagokaraktär.

Innehåll

Övergripande syfte och mål med temat

Under temats gång ska du få möjlighet att

 • utveckla din kännedom om att sagor finns och berättas i hela världen 
 • utveckla din kännedom om sagor i världen och deras likheter 
 • utveckla din förståelse för olika kulturer och berättartraditioner 
 • utveckla din förmåga att identifiera dig med sagor och hur sagor påverkar våra normer 
 • skapa relationer mellan årskurser och klasser 
 • känna gemenskap med alla på skolan 

 

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Analysera karaktärer i de lästa sagorna från olika delar av världen.

Hur ska vi arbeta? 

Högläsning

Gemensam analys kring tex men en fördjupning när det gäller böckernas olika karaktärer 

Skriva en gemensam text om en utvald karaktär

Hitta på en egen karaktär som du skapar med hjälp av lera, men även beskriva en kort text om karaktärens egenskaper  

Vad och hur kommer detta bedömas?

Delaktighet i diskussion kring de olika karaktärerna i sagorna

Samarbetsförmåga

Beskriva en skillnad mellan sagor från olika delar av världen

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11