👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pööpötit 1, Uppföljningsperiod 1,Projektbeskrivning 2020-2021

Skapad 2020-10-15 14:46 i 133121 Förskolan Finska förskolan Stockholm Södermalm
Förskola
GEMENSAMT TEMA HÅLLBAR FRAMTID - BARNS MÖTE MED NATUREN Vi bestämde i projektstarten att projektet Barnens möte med naturen ska vi koncentrera oss på att undersöka träd, vatten och olika bär, efter barnens intresse.

Innehåll

Vad?

Varje vecka går vi på utflykt och undersöker träden i naturen. Barnen har fått rita mönster i trädens stammar och i ute matte har dom fått meta trädets omkrets med en meters snöre. Hittills har barnen hittat fem olika träd sorter med hjälp av karta som vi använder under varje utflykt. 

 

     

 

Vi hade med oss papper och pennor till utflykt och barnen fick rita träd där. I förskolan förvandlade barnen teckningarna till vackra tavlor med hjälp av kritor och färg.

Barnen har plockat löv på utflykter. Löven och mönster från trädstammarna har barnen skapat egna små träd till förskolans fönster.

 

         

 

Vi har fortsätt att undersöka och använda det vi har planterat under vår och sommar, till exempel sallad, tomat, chili, potatis och olika blommor.

I Sapere har vi till exempel studerat sallad och tomater. Från odlingsplatser har barnen  hämtat tomater, vi har studerat tomaternas färg och form, smakat och lagat tomatketchup. Några av barnen var med och gjord ketchup, och hela gruppen fick äta egengjord ketchup med lunch.

Barnen har gjord en kompost med ett maskhotell på förskolans gård. Först fyllde barnen pallkragen med jord. När allt var färdigt flyttade maskarna till hotellet. Vi hämtade mat till maskarna från våra planteringar.

Vi har gjord QR-koder som handlar om jord och maskar. UR-barn har tre korta filmer om ämnet, Vad är jord, Vem gör jord och Hur blir det jord.

 

      

 

För att få reda på varför barnen är så intresserade av Titanic och deras förkunskaper om ämnet har vi gjord en mindmap och tittat QR-koder av detta. Vi tänker använda Titanic i projektet om vatten, till exempel vilka saker sjunker och flyter. Barnen har tillsammans börjat bygga Titanic-båt av LEGO. Barnen har fick en idé att göra en egen film om Titanic som inte sjunker.

 

Ny har två av barnen haft bokpåsen hemma. Barnen har ritat och berättat om bokens djur och växter. I samlingen få barn visa teckningen och berätta om boken till alla. 

 

      

 

Varför?

Vi ville att barnens skulle lära sig skillnaden på olika träsorter, till exempel löv- och barrträd. Hur ser träden ut i olika årstider och vilka  delar finns det i träden?

Vi undersöker bär eftersom många av barnens projektbilder handlade om bär. Vi har även olika bär på  förskolans gård, som barnen är nyfikna på.

Barnen var även intresserade av vatten i deras naturbilder och deras Titanic intresse, gjorde att vi tänkte slå ihop dessa två ämnen.

Bokpåsen har vi som en länk mellan hem och förskolan för att inspirera och få vårdnadshavare delaktig om vårt naturprojekt. Bokpåsen är även viktig för barnens ordförråd och språkutveckling.

Vi gjorde en kompost eftersom kunskap om kretslopp är viktigt och för att kunna förstå att det vi gör idag påverkar i framtiden.

 

Hur?

Vi har planerad att jobba med projekt flera dagar i veckan, och en gång i veckan ska vi gå på utflykt. När vi introducerar till exempel en ny film eller material, samlas vi alla och sedan har barnen möjligheten att arbeta med materialet i mindre projektgrupper.

Vi har skapat en projektplats med barnens projektbilder och där vi samlar allt material kring projektet, till exempel barnens kommentarer och QR-koder. Vi använder våra nya digitaliseringsrum när vi skapar olika miljöer till projektet,  till exempel har vi skapat en inomhus skog. Dom sångerna vi har sjungit och filmerna vi har tittat på om naturen finns som QR-koden i barnens miljö .Naturmaterial finns tillgängligt i barnens miljö och ändvänds i skapande och som rekvisita till fantasin.

När vi har arbetslagsmöte reflekterar vi hur långt har vi kommit med projekten och hur ska vi gå vidare. Varje vecka skickar vi lärloggar till vårdnadshavare om vad barnen har gjord i projektet under veckan och delar med oss QR-koderna som vi har använt med barnen.

Vi har tagit fram material till projektet, till exempel böcker, filmer, bilder om natur. På utflykt använder vi en karta om vilka träd det finns i utflyktstället.

 

Vem?

Vi alla pedagogerna ansvarar och deltar i planering,genomförandet och dokumenterar hur vi jobbar med projekt. En av pedagogerna ansvarar för vattenprojekt Titanic. En som ansvarar om projektets del hållbarutveckling. 

 

Projektfråga

 

Utifrån samlat material har vi konstaterat att Pööpötit 1 gruppens barn visat ett intresse för olika träd sorter, bär och vatten. Vi har valt  att studera närmare en av dessa. Vår projektfråga blir således: Varför kan trädet se olika ut?
Med projektet önskar vi ge varje barn förutsättningar att uppleva träd på många olika sätt, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. Vi vill också att barnen utvecklar förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Hur fortsätter projektet?

I Titanic projekt kommer barnen att göra en egen film av sin LEGO-Titanic när den är klart. Barnen har bestämt att filmen handlar on  Titanic som inte sjunker..

Utflykterna fortsätter och där får barnen klättra på träd och att vi kommer att ha trädgymnastik. När barnen har hittat alla träden i Tantolundens trädkarta, ska barnen välja deras eget träd som vi kommer att följa i olika årstider.

Vi kommer att undersöka trädens delar och använda mikroskopägg. I skapande göra ett stort träd tillsammans där barnen få lära sig trädens olika delar.

.

                                                     

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18