👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Demokrati

Skapad 2020-10-15 15:06 i Vaksalaskolan Uppsala
Ett arbete om demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är ett samhälle? Vem/vilka bestämmer egentligen i det svenska samhället och i skolan? Vem har rätt att rösta och hur kan man som barn påverka det som bestäms i skolan, i hemmet, eller samhället i stort? Går det? Vad betyder begrepp som demokrati, diktatur, normer, lagar, regler, monarki med mera? Under arbetets gång ska vi försöka få klarhet i dessa frågor.

Innehåll

Planering och undervisning för arbetsområdet

Under några veckor komma vi arbeta med samhällskunskap. Vi ska lära oss vad som är skillnaden mellan en demokrati och en diktatur. Vi ska även undersöka hur vi kan påverka beslut på olika nivåer; i skolan, i hemmet och i hela landet. 

Vi ser en filmserie - "Dröm om demokrati" som är byggd runt en framtidshistoria där Sverige har blivit en diktatur med en envåldshärskare.

Vi övar på svåra begrepp som samhälle, demokrati, diktatur, majoritet, minoritet, yttrandefrihet, representant m.m.


När vi arbetat färdigt med området:

 • vet du hur man tar ett demokratiskt beslut i klassrådet och elevrådet.
 • kan du resonera kring vilka demokratiska värden och principer som är viktiga för en demokratisk beslutsprocess.
 • kan du ge några exempel på skillnaden mellan att leva i en demokrati eller en diktatur.
 • kan du ge exempel på hur man som ett 10-årigt barn kan vara med och påverka beslut i olika nivåer (klassrum, skola, hem och samhälle).

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6