👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2020-10-15 15:28 i Grundsärskolan Hudiksvalls Kommun Hudiksvall
Grundsärskola 4 Matematik
Under läsåret kommer vi att utveckla dina förmågor inom ämnet matematik och att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet:

Att du utvecklar din förmåga att: 

- läsa, skriva och storleksordna tal inom talområde 1-100.

- förstå ordningstalen

- förstå de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division samt att du kan medverka i additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-100. T.ex. med hjälp av konkret material, digital teknik och/eller skriftliga räknemetoder.

- använda begrepp som t.ex fler, färre, lika många samt olika tidsbegrepp

- förstå positionssystemet/talsorter (ental, tiotal och hundratal).

 

Arbetssätt:

- Konkret och laborativt material för att tydliggöra och visualisera. T.ex. klossar, siffror, tärningar, material för en- tio- och hundratal    m.m.

- Enskilda och gemensamma övningar på ipad, dator och smartboard.

- Skriftliga räknemetoder och digitala verktyg (t.ex. miniräknare)

- Övningar i lärobok och på papper.

- Gemensamma uppgifter som vi löser i grupp.

- Samtal om olika tidsbegrepp t.ex. klockslag under skoldagen samt datum och almanackan. 

- Tecken och bilder som stöd. 

- Spel i form av tärningsspel och andra bordsspel där taluppfattning och siffror tränas.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- medverka i att lösa problem i vardagliga situationer samt ange egna förslag till lösningar (t.ex. hur många äpplen som behöver packas med för att alla i klassen ska få ett var).  

- medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet (t.ex. avläsa priser)  

- läsa, skriva och storleksordna de naturliga talen 1-10. (Att du kan skriva talen med penna och/eller hitta dem på tangentbordet)

- medverka i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområde 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder (t.ex. hur stor summan blir för ett visst antal varor eller hur mycket pengar som blir kvar när man handlat). 

- medverka i samtal om rimlighet i beräkningar och lösningar, (t.ex. om pengarna räcker till olika varor m.m.). 

- använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik (T.ex. flest, mest, störst, minst, lika många samt tecken som  = - + ).  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Tal i bråkform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6