👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Barns rättigheter

Skapad 2020-10-15 15:29 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Uppmärksamma barns rättigheter och olika villkor i världen.

Innehåll

 

 

Syfte 

Informera och upplysa eleverna om FN och deras arbete. Barnkonventionen. Se hur olika barn kan ha det i världen.Genomförande/Innehåll 

Se film om hur olika barn kan ha det på olika ställen i världen. Gruppdiskussioner om film, rita vad du minns. Prata om hur många länder som finns, måla flaggorBegrepp 

FN, Barnkonventionen, Rättigheter, Skyldigheter, lika-olika
Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11