👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3

Skapad 2020-10-15 15:33 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola 1 – 3 Musik
Musiken finns runtomkring oss alla och berör oss på olika sätt. På musiklektionerna upplever vi musiken genom sång, spel, musiklyssning och skapande och tillsammans utforskar vi musikens olika byggstenar.

Innehåll

Syfte/Mål

 

Utveckla din musikaliska förmåga genom att skapa, analysera och framföra musik.

 

Konkretisering av målen

 

Vi kommer att sjunga tillsammans på olika sätt samt använda rytminstrument och Bomwhackers, Blockflöjt och Piano. Vi kommer att associera musik till olika bilder, lyssna på olika musikstilar. sjunga och spela sånger från våra högtider.

 

 Genom att lyssna till olika sorters musik kommer vi träna oss på att uttrycka våra tankar och känslor som musik kan ge. ·

 

Undervisning

 

Du kommer att få:

 

 • ·         sjunga unisont, kanon och växelsång
 • ·         sjunga barnvisor, gamla och nya låtar
 • ·         skapa bilder som passar till text och musik
 • ·         Associera och fantisera musik till olika bilder.
 • ·         använda enkla rytminstrument
 • ·         lyssna till musik och uttrycka dina tankar
 • ·         sjunga och lyssna på musik som knyter an till våra högtider
 • ·         lära dig hur olika instrument ser ut och låter.
 • ·         delta i olika rytm/rörelse lekar.
 • ·         lära dig om musiksymboler och noter- enkel musikteori.
 • ·         Spela blockflöjt (åk 2 och 3)
 • ·         Piano (åk3)

 

 

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • ·         delta i sång och musikövningar.
 • ·         delta i rytmövningar samt spel.
 • ·         skapa musik
 • ·         framföra dina tankar och åsikter.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3