👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och livsstil

Skapad 2020-10-15 15:45 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Hem- och konsumentkunskap
Under arbetsområdet kommer du att utveckla förmågan att värdera val och handlingar utifrån perspektivet hållbar utveckling

Innehåll

Hem-och konsumentkunskap      Södra Ängby skola, åk 9

Ht. 2020

lektion

Förmågor vi tränar

faktakunskaper

maträtt

metoder

Centralt innehåll

43

Vid varje lektion är:

·       PLANERA

·       HANTERA

·       VÄRDERA

Fokus

·       VÄRDERA

Miljökunskap med hjälp av: Häfte och WWF
https://www.wwf.se/vegoguiden/

https://www.matkalkylatorn.se/

Värdera val utifrån hållbar utveckling.

Avsluta arbetet om Reklam och marknadsföring.

Vegetarisk biff, sallad

 

 

Tolka recept
Mixa
Steka

Val och användning av varor som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Planering och organisation av arbetet.

45

Fokus

·       PLANERA

·       VÄRDERA

 

Start – Tema, Livsmedelsgrupper

Material - Uppgiftsblad
Vi söker faktakunskaper i böcker och på nätet.

Tema-arbete

 

Olika livsmedelsgrupper

Livsmedelshantering och metoder som hör till livsmedelsgrupp.

 

Ställningstaganden vid val av varor till exempel vid inköp av livsmedel utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

46

Fokus

·       PLANERA

·       HANTERA

·       VÄRDERATema, Livsmedelsgrupper

Sammanställ en presentation.

Kebab eller Falafel

Köttfärs/ vegetarisk- färs

Tolka recept

Steka

Rengöra

 

Matlagning och metoder.
Hygien och rengöring.

48

Fokus lektion 4 är

·       HANTERA

·       UTVÄRDERA

Redovisa Temaarbetet

Avsmakning från livsmedelsgrupperna.

 

 

Matlagning och metoder.
Hygien och rengöring
Miljömärkningar och deras betydelse.

 

Hem-och konsumentkunskap       Södra Ängby skola, åk.9         Ht. 2020

lektion

Förmågor vi tränar

faktakunskaper

maträtt

metoder

Centralt innehåll

49

: Fokus

·       PLANERA

·       HANTERA

·       VÄRDERA

 

Miljökunskap med hjälp av: Häfte och WWF
Miljömärkningar:
MSC, asc, KRAV
https://www.msc.org/se/vad-vi-gor/skola/skola-och-undervisning/mscs-film-for-undervisning

 

Fish and chips

 

 

Panera, dubbelpanera

 

Olika miljömärkningar av livsmedel och deras betydelse.
Val och användning av varor som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

50

Fokus

·       PLANERA

·       HANTERA

·       VÄRDERA

 

Miljö häftet

Vegetariska piroger,

Hummus

Sätta degen

Grädda i ugnen

Mixa

 

 

 

Planering och organisation av arbetet.

51

Fokus

·       UTVÄRDERA

 

Hygien, tvätt och städning

Julgott

Julstäda

 

 

Val och användning av varor som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

 

 

Kunskapskrav för betyget i slutet av åk 9

 

E

C

A

Miljö och livsstil

Du kan föra enkla och till viss del

underbyggda resonemang kring

konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Du kan föra utvecklade och

relativt väl underbyggda

resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Du kan föra välutvecklade och väl

underbyggda resonemang kring

konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Med enklare ord:

Du kan välja hur du ska arbeta och motiverar dina val på ett enkelt sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö (H-E-M).

Du kan välja hur du ska arbeta och motiverar dina val på ett utvecklat sätt, i några led, med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö (H-E-M).

 

Du kan välja hur du ska arbeta och motiverar dina val på ett välutvecklat sätt, i flera led, med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö (H-E-M).

 

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt, i några led, hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt, i flera led, hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.