Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik åk 3 kap.1-2

Skapad 2020-10-15 17:07 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 3 Matematik
I kap 1-2 kommer vi att arbeta med att dela upp tal och olika sätt att visa naturliga tal. Vi lär oss också om romerska siffror. Vi arbetar med multiplikation och division med 2,4,5 och 10. I addition arbetar vi med huvudräkning och uppställning med växling. Vi tittar på matematiska likheter, öppna utsagor och mönster. Vi arbetar också med klockan.

Innehåll

Innehåll - Vad?

Kursplan i ämnet - ämnets syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Arbetssätt och undervisning - Hur?

Vi inleder varje kapitel med en laboration/praktisk övning, där man får visa och förklara hur man löste uppgiften. Vi lyssnar på varandra och jämför på vilka olika sätt uppgiften kan lösas.
Vi har genomgångar, repeterar och samtalar.
Vi arbetar individuellt och tillsammans.

 

Tidsram:

Vecka 36-50

Bedömning:

- att du är muntligt aktiv och delge hur du löser uppgifter vid t.ex. genomgångar eller vid arbete med uppgifter i mindre grupp.

- att du arbetar under lektionerna t.ex. i boken och med olika uppgifter både praktiska och teoretiska.

- att du visar vad du kan på diagnosen efter varje kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik åk 3 kap.1-2

På god väg
Klart
Ny nivå
Dela upp tal på olika sätt
Kan dela upp tal på olika sätt till viss del.
Är säker på att dela upp tal på olika sätt.
Multiplikation och division med 2,4,5 och 10
Kan till viss del multiplikation och division med 2,4,5 och 10.
Är säker på multiplikation och division med 2,4,5 och 10.
Olika sätt att visa naturliga tal
Är till viss del säker på olika sätt att visa naturliga tal.
Är säker på olika sätt att visa naturliga tal.
Historiens olika talsystem
Är till viss del säker på historiens talsystem.
Är säker på historiens talsystem.
Huvudräkning addition i talområdet 0-20
Är till viss del säker på huvudräkning 0-20.
Är säker på huvudräkning 0-20.
Addition med uppställning och växling
Är till viss del säker på uppställning och växling.
Är säker på uppställning och växling.
Olika sätt att beskriva en matematisk händelse
Är till viss del säker på olika sätt att beskriva en matematisk händelse.
Är säker på olika sätt att beskriva en matematisk händelse.
Ny aspekt

Ny rubrik

På god väg
Klart
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: