👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NYCKELPIGAN HT 2020 Projektplanering2_Projektbeskrivning

Skapad 2020-10-15 19:15 i 182361 Förskolan Trädgården Stockholm Farsta
Förskola
Vart finns det vatten? Hur kommer vattnet till kranen och varför behöver vi vatten? Vi undersöker vattnets betydelse på jorden och upptäcker vatten runt om oss.

Innehåll

Projektfråga:

Vart finns det vatten?

Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från läroplansmålen vi kopplar till, se längst ner i planeringen.

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar användandet av digitala verktyg där det bidrar på ett sätt som ger utökade möjligheter för barns lärande. Vi åstadkommer detta genom att låta barnen dokumentera med hjälp av lärplattan, fota sina upptäckter om vart det finns vatten eller aktiviteter och händelser under projektarbetet samt använda dator för att skriva och söka faktakunskaper m.m.

 

Projektbeskrivning:

VAD:

Efter en inventering av barnens och våra tankar om vatten kunde vi se att barnen kopplade vatten till en mängd olika områden och mycket handlade om vatten inomhus, att dricka det eller bada och vad man gör med det. Vi upplevde samtidigt att livet i havet var en naturlig del av barnens tankar, fiskar och hajar m.m. Men i samtalen om var det finns vatten och vart det kommer ifrån var det många frågetecken kring. Vi vill därmed på ett roligt, stimulerande och utforskande sätt ge barnen möjlighet att bli mer medvetna om vattnet runt om oss samt om vattnets kretslopp på jorden och hur vi får tillgång till vatten samt dess användningsområden. Vi vill att barnen ska få undersöka sina teorier och frågor så som vart kommer regnet ifrån, vart ta det vägen, hur kommer vattnet in i kranen, vart finns det vatten inne och ute m.m. Vi anser det även vara viktigt att barnen får uppleva vatten med alla sina sinnen. Vi kommer att arbeta med vattenprojektet under hela läsåret vilket också skapar möjligheter att låta barnen få uppleva vatten i alla dess former och årstider.

 

VARFÖR:

Skapa en större förståelse och medvetenhet om vattnets betydelse på jorden och för allt liv på jorden, vart vattnet kommer ifrån, varför vi behöver vatten och vad vi använder det till. Vi vill att barnen ska utveckla kunskaper och förståelse för vattnets samband i naturen men också på jorden. Vi vill lära barnen om vattenresurser i enkel skala och vikten av att hushålla med vårt vatten för det är en källa till allt liv på jorden.

Mötet mellan barn och natur är viktigt för att skapa en hållbar utveckling i samhället, där vi kan förändra framtida människors syn på jorden och dess resurser. Barnen behöver därför skapa en relation till naturen som är hållbar. Vatten är källan till livet enligt evolutionsteorin och har stor betydelse för oss som människor.

Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

 

HUR:

Projektarbete i små grupper för att skapa goda möjligheter att ge varje barn tid och utrymme.

Skapa aktiviteter och undervisningstillfällen som är lekfulla, väcker nyfikenhet och intresse. Vi månar om estetiskt tilltalande lärmiljöer som väcker barnens lust att lära.

Anpassa innehåll efter barnens kunskaper och förmågor. Vi visar respekt för varje enskilt barn och deras sätt att tänka. Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Vi pedagoger är medforskare, nyfikna på barnens tankar och ställer öppna frågor.

Vi dokumenterar kontinuerligt med hjälp av observationer, anteckningar, bilder och film. Tillsammans med barnen har vi reflektionssamling för att ta reda på vart vi är och vart vi ska i projektet. Barnen får möjlighet att delge varandra om sina kunskaper och får berätta om sina upplevelser och lärdomar för varandra.

Vi använder oss av lärplatta, faktafilmer, bilder, böcker för att tillsammans med barnen söka kunskap eller ta reda på fakta.

Innehållet i undervisningstillfällena ska vara varierande vad gäller såväl material som arbetssätt. Att få samtala, teckna, läsa, skriva, söka kunskap i böcker och på nätet, skapa och konstruera. Vi vill att barnen ska få lära genom lek, socialt samspel, samtal och reflektion.

Tillsammans med vår pedagogiska dokumentation använder vi pedagogisk utvecklingstid och planerad reflektionstid kan vi kontinuerligt använda vår dokumentation för att anpassa och utmana barnens lärande i projektets process. Att ständigt fokusera på vad det är som barnen utforskar, var är dom i sitt lärande och vad intresserar dem.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18