Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trulle hälsar på

Skapad 2020-10-16 06:22 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet är att utmana och utveckla barnen i sin proximala utvecklingszonen samt öka deras kunskaper inom ämnesområdena genom en fantasifull och lustfylld aktivitet. Igenom Trollet Trulle som en spännande karaktär att följa och få lustfyllda uppdrag/aktiviteter och kunskaper ifrån motiveras barnen att lära sig nya kunskaper och därmed får möjlighet att utveckla sig.

Innehåll

Strävansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Pedagogerna ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Pedagogerna ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper i ämnesområdena

VAD ska undervisningen utmana

Förmågor: leka och lära, lyssna, reflektera, ge uttryck för egna uppfattningar, förstå andras perspektiv, leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra, utveckla kreativitet och fantasi, kunskap om matematiska begrepp, teknik, naturvetenskap, språk

Objekt: Trollet Trulle, lustfyllda aktiviteter, brev med uppdrag/information, 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi kommer att möta Trollet Trulle i grupp då vi får brev av honom med uppdragen som vi får kan göras i både helgrupp och smågrupper, beroende på vad det är. En pedagog håller i undervisningen.

Förberedelser:

Pedagogerna måste följa barnens lärande och utveckling för att ta reda på vad alla barns proximala utvecklingszonen är och kartlägga verksamhetens innehåll så att alla barn får vad de har rätt till utifrån läroplanen och möts inom alla ämnesområden och utifrån detta planera de olika uppdragen eller informationen som Trollet Trulle ska ge barnen. 

Aktiviteter:

Vi samlas tillsammans för att öppna breven frän Trollet Trulle. I breven finns information om olika ämnen så som länder, djur, kulturer, mm eller lekar och uppdrag som vi ska göra, antingen i helgrupp eller i våra smågrupper. 

Efterarbete:

Lärloggar i Unikum

utvärdering av den pedagogiska planeringen för Trollet Trulle, samt reflektera kring hur lärandet slagit an på barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: