👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Solen Ht 20-Vt 21

Skapad 2020-10-16 08:54 i Östra Karups förskola Båstad
Vi måste alla både stora och små gemensamt hjälpas åt att ta hand/värna om vår miljö och natur, så därför kommer vi arbeta med hållbar utveckling med vår barngrupp. Vi har valt att ta hjälp av sopsamlarmonstren.
Förskola
Vi måste alla både stora och små gemensamt hjälpas åt att ta hand/värna om vår miljö och natur, så därför kommer vi arbeta med hållbar utveckling med vår barngrupp. Vi har valt att ta hjälp av sopsamlarmonstren.

Innehåll

Hållbar utveckling - Solen ht 20

 

Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Forskning:

Didonet (2008, refererad UNESCO, 2008) menar att de första levnadsåren i en människas liv är de mest hoppfulla för att kunna utveckla goda attityder samt värderingar som sedan påverkar människans personlighet. De attityder och värderingar som ett barn utvecklar i tidig ålder kommer sedan ligga till grund när det sedan i vuxen ålder ska fatta viktiga beslut. För att framtidens vuxna ska kunna ta hand om och värna om vår gemensamma miljö och natur måste de redan i småbarnsålder få studera samt lära sig av naturen. Detta för att få en förståelse för att människan och naturen är beroende utav varandra.

 

Hägglund och Pramling-Samuelsson (2009) menar att läran om hållbar utveckling bör pågå under en längre tid och ses som en kunskap i förändring. Genom att se på hållbar utveckling som ett livslångt lärande kan det skapa ett sammanhang och tillhörighet hos barnet.

Att se sin egen tillhörighet och sitt eget sammanhang kan ses som en viktig förutsättning i lärandet om hållbar utveckling.

 

Mål: 

Vi vill väcka barnens intresse för natur, skräp. 

Vi vill att barnen ska lära sig att sortera.

Känna igen några av Sopsamlarmonstren.

Hur och vad kan vi göra för att påverka och hjälpa naturen?

 

Målkriterier (det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Barnen tar egna intiativ att vilja sortera

Barnen vet vad sopmonstren heter och vad de vill ha

Barnen uppmärksammar skräp i sin närmiljö

 

Aktiviteter (detta gör vi tillsammans med barnen för att nå målen)

Vi introducerar och lär känna sopmonsterna 

Sortera papper, frukt och matavfall på avdelningen

Plockar skräp i vår närmiljö

Besöker återvinningsplats/soprum

Samtal och dialoger med barnen

Pedagoger har undervisningstillfällen i helgrupp/smågrupp

Spelar spel, målar

Sagor

 

Miljö och material (vad vi ska tillföra för att skapa förutsättningar för att nå målen)

Göra iordning tydliga platser med bild för sortering

Använda oss utav figurer av sopmonstren i undervisningen

Använda oss utav materialet ”sopsamlarmonstren” (ex målarbilder)

Projektorn 

Gör eget memoryspel 

 

Dokumentation 

Ta foto

Observation

Lärlogg

Dokumentation på väggen/golvet