Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av Kråkans Projektarbete HT2020

Skapad 2020-10-16 11:07 i 103461 Förskolan Villagatan Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar HT v. 43-45 och VT v. 7-9 samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Vi tittar tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och planeringar.

Innehåll

Uppföljning av Kråkans Projektarbete om LJUS HT-2020

Vi har delat in temat LJUS i 5 områden: 

Ögat 

Skuggor

Ljusreflektion

Färger

Växter

Över lag har barnen varit intresserade och uppmärksammade av innehållet och utforskandet vi låtit dem undersöka. De har också själva haft många frågor om fenomen som skuggor, ljus och mörker vilket hjälpt driva projektet framåt. Vi följer vår projektplanering och dokumenterar bl. a i grupplärloggar och på våra dokumentationsväggar

Varje vecka har vi haft projektarbete onsdagar och torsdagar i halvgrupper. Inne har vi arbetat med b. la tillverkning (skapande) av ögon på olika sätt, skuggexperiment med äpplen eller andra föremål, skuggteatrar i små grupper och ritteknik.

Utomhus har vi spanat efter skuggor och upptäckt skillnader på självskugga och slagskugga. Barngruppen har också upptäckt att skuggor kan förändras över tid eller pga av ljuskälla. 

 • Barnen har uppmärksammat fenomen som har en naturvetenskaplig anknytning:
  Intresse av ögonens delar, pupill och iris. Att pupillen blir mindre (drar ihop sig) vid starkt ljus och större vid mörker, de har också lärt sig nya ord. Vi märker detta genom att de påpekar det för oss, ritar, eller pratar med varandra om det. 
  I projektgrupperna  inne och ute har barngruppen upptäckt att ljuset inte kan böja sig. Att färger inte "följer" med i skuggan alla gånger. Skuggan försinner om det är mörkt och blir skarpare om det finns mycket ljus. Att det är skillnad på självskugga och slagskugga. Att skuggor förändras pga av ljuskällans styrka, tidpunkt och vinkling. 
 • Material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll:
  Barngruppen har haft tillgång till lampor och ficklampor och olika föremål som de testat ger skugga. De har tillgång till teaterscen där de spontant skapar skuggteatrar. Vi har tillsammans i projektgrupperna gjort många spaningar i utomhusmiljö och barnen har upptäckt skillnader på bl a. molnigt och soligt väder. Vi kommer att bygga upp ett "ljusrum" i en stor KUB i vårt mörka rum där barnen kommer att få testa på olika ljusfenomen och utforska ljus och mörker i sin lek. 
 • Barngruppen har utmanas: 
  Genom att få prova på ritteknik, nytt material med t ex kolpennor, hur man kan rita skuggor, lära sig nya ord och begrepp. Att få prova på själva med t ex ficklampor och skuggteater. Med skuggteater har de fått träna på att samarbeta i mindre grupp och att dramatisera tillsammans. Att upptäcka skillnader och förändringar beroende på olika förutsättningar (tid, ljuskälla osv). Vi har haft vernissage på gården med alla barns äppel-skugg-tavlor. 
 • Barngruppens utveckling har och kommer stöttas av:  Nya begrepp och ord, kunskaper och färdigheter/förmågor. Vi reflekterar med barngruppen och kan där visa på olika skeenden vi varit med om genom att visa foton och video vi tagit. Barnen har fått förklara och lära av varandra och få repetition genom reflektion. Barnen frågor och hypoteser har delvis fått driva projektarbetet framåt. Vi kommer att gå vidare med områdena ljusreflektion, färger och växter under det fortsatta projektet under VT21. Vi kommer att påbörja att utveckla ett ljusrum i en KUB av vårt mörka rum där barnen kommer få tillgång till ficklampor, discolampor, ljusbord, ljusexperiment, reflexer osv. för att fortsätta undersöka ljusfenom och få testa på hypoteser i sin lek. 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  projektet gett barnen för erfarenhet av:
Naturvetenskap- teknik Matematik Språk och kommunikation Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Ögats funktion

Skuggor - Mörker

Ljusexperiment

Testa hypoteser

 

Tidsuppfattning: Dagar, veckor, månader, år

Förändrat skeende över tid

Mätning av tid

Nya begrepp

Nya ord

Skrivande (ordlappar)

Gruppreflektion lyssna höra samtal dialog

Återberätta Sagor - Teater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: