👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Group presentation based on historical events in Forrest Gump

Skapad 2020-10-16 11:06 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Muntlig framställning i grupp om olika historiska ögonblick, personer och grupperingar som är med i filmen Forrest Gump.

Innehåll

"Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get." Forrest Gump

 

Vi har sett filmen Forrest Gump.

Ni har blivit tilldelade en person, en gruppering eller en händelse ur den amerikanska historien som återspeglas i filmen Forrest Gump. Ni letar efter information självständigt och redovisar era källor. Be om hjälp om ni har svårt att hitta bra källor.

Förenkla det ni vill säga så att era klasskamrater förstår. Använd det ordförråd ni kan och leta upp nya ord i lexikon/ordböcker. Förklara ord och koncept som ni själva har haft svårt att förstå.

Ni skriver ett manus där ni svarar på olika frågor ni fått i Google Classroom. Ni gör även en Google Presentation med bilder och korta ord och fraser. Ni avslutar med tre till fyra frågor till era klasskamrater för att se att de har hängt med.

Vi arbetar med insamling av fakta och att svara på frågorna och Google presentationen under tre lektioner. Under lovet kommer ni att få kommentarer från läraren. Efter lovet bearbetar ni er presentation och håller presentation för helklass, eventuellt i mindre grupp.

Tala långsamt och tydligt och håll ögonkontakt med er publik.

Se detaljerad information om uppgiften i Google Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömning av arbetsområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig muntligt på engelska
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du har ett begripligt uttal.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du har ett relativt tydligt uttal och ett visst flyt i språket.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du har ett tydligt uttal, god intonation och flyt i språket.
Realia - Innehåll
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du kan utförligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du kan utförligt och nyanserat kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Jämförelse med nutid
Du kan göra enkla jämförelser mellan ditt ämne och någon/något annat du känner till.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan ditt ämne och någon/något annat du känner till.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan ditt ämne och någon/något annat du känner till.
Val och hantering av källor
Du kan välja bland texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja bland texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja bland texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Bearbetning av manus
Så att det blir tydligare vad du menar.
Du gör enkla förbättringar efter feedback från lärare.
Du gör välgrundade förbättringar efter feedback från lärare.
Du gör välgrundade förbättringar efter feedback från lärare.
Publikkontakt
Du tittar delvis upp från ditt manus. Du har formulerat frågor till publiken.
Du tittar upp från ditt manus och har kontakt med publiken. Du har formulerat relevanta frågor till publiken.
Du tittar upp från ditt manus och har god kontakt med publiken. Du har formulerat relevanta frågor till publiken med korrekt grammatik.
Vara en god lyssnare
Du lyssnar koncentrerat och intresserat på dina klasskamrater.
Du lyssnar koncentrerat och intresserat på dina klasskamrater. Du visar att du har hängt med i presentationerna genom att försöka svara på frågor
Du lyssnar koncentrerat och intresserat på dina klasskamrater. Du visar att du har hängt med i presentationerna genom att försöka svara på frågor.
Digitala hjälpmedel
Du använder dig av ett fåtal bilder, för att illustrera din framställning. Du har tydliga punkter i din presentation.
Du har gjort en relativt omfattande bildpresentation, för att illustrera din presentation. Du har tydliga punkter i din presentation. Inga hela meningar.
Du har gjort en omfattande och välstrukturerad bildpresentation, för att illustrera din framställning. Du har tydliga och effektiva punkter i din presentation anpassade till din mottagare (klasskamrater).