Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär dig sy på symaskin

Skapad 2020-10-16 11:37 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Symaskinen är mycket användbart verktyg som finns i textilslöjdssalen. Det är ett verktyg du ofta kommer att återkomma till i slöjden och som du kan ha användning av i livet. För att ditt slöjdarbete ska bli bra behöver din förmåga att hantera symaskinen tränas. Detta gör du genom att ta ett symaskinskörkort!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • att känna dig säker när du använder symaskinen
 • kunna trä maskinen med under- och övertråd
 • kunna spola undertråd
 • kunna sy raksöm, sick-sack och ställa in maskinen till olika andra sömmar
 • kunna sy rakt, krokigt och vända i hörn
 • kunna namn på delar av maskinen, som du använder
 • klippa, riva och sy ihop två tygbitar med raksöm och sick-sackade kanter
 • kunna göra en enkel applikation

Arbetssätt och redovisning

Du kommer:

 • få muntliga och praktiska genomgångar för symaskinen
 • träna på att trä tråd i symaskinen, övertråd och undertråd
 • sy raksöm och sick-sacksöm
 • sy rakt och krokigt
 • lära dig namn på maskinens delar
 • följa instruktioner
 • att få lära dig vändsy
 • få lära dig slöjdspecifika ord och begrepp
 • få sy en kudde med olika mönster på
 • få sy en personlig slöjdpåse med namn på
 • att redovisa i slöjdportfolio.se

Bedömning:

Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar och det färdiga resultatet. Bedömning görs även på hur du skriver om ditt pågående arbete i din bok och utvärderar/redovisar på slöjdportfolio.se.

Du visar att du nått målet genom:

 • att du kan hantera symaskinen på ett säkert och riktigt sätt
 • att du kan trä över- och undertråd
 • att du kan sy rak  och sick-sacksöm
 • att du kan sy tät sick-sack runt din applikation.
 • att du kan klippa och riva i tyg
 • att du kan följa en instruktion
 • att du kan och förstår hur man vändsyr
 • kvalitén på sömnadsprovet och dina arbeten

Reflektion-utvärdering

Frågorna finns i slöjdsalen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Slöjdföremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Inspirationsmaterial
Inspirationsmaterial Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Initiativförmåga
Arbetar, men ej på eget initiativ!
Arbetar, delvis på eget initiativ!
Arbetar, helt på eget initiativ!
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: