Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och Miljö

Skapad 2020-10-16 11:38 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
I detta område kommer vi att arbeta med atomernas kretslopp, grundämnen, ämnenas tre faser, kemiska reaktioner, ämnen som löses i vatten, basiska och sura ämnen, hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen, hur kunskaper i kemi kan lösa problem och vad som händer med vårt avfall och våra sopor.
Grundskola 6 Kemi NO (år 1-3)
Här kommer vi att fundera på och leta svaret på frågorna; Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna?

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

* förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".

* ge exempel på några grundämnen och dess kemiska beteckning.

* berätta om ämnens tre faser.

* ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.

* ge exempel på hur ämnen kan skiljas åt.

* ge exempel på en kemisk reaktion.

* ge exempel på några basiska och några sura ämnen.

* veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

* ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

* berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi läser gemensamt i "Koll på NO" och "Boken om Fysik och Kemi".

Vi går igenom specifika ord och begrepp. 

Vi svarar på frågor i arbetsboken. 

Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet.

Vi gör olika laborationer och dokumenterar.

Såhär visar jag att jag kan

Genom att vara:

* aktiv och visa intresse på lektionerna.

* planera, utföra och utvärdera laborationer.

* noggrann och lämna in dina arbeten i tid.

* väl förberedd vid muntliga och skriftliga prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: